Magyar Lovas Kör

Bemutatkozunk

A Magyar Lovas Kör 1988-ban a Magyar Lovas Szövetség tagszervezeteként, de önálló társadalmi szervezetként alakult meg azzal a céllal, hogy a magánlótartókat, tenyésztõket, lovassport-kedvelõket, szabadidõ lovasokat, valamint a lovas és kézmûves hagyományörzõket egységbe tömörítse.

Elnökség tagjai:
Elnök: Pajlócz András Értesítõ szerkesztõje, összetett gazdaversenyek rendezõje
Alelnök: Vér Imre Túralovas kör vezetõje
Fogathajtó kör vezetõje: Muszkán István
Informatikai adminisztráció: Lukács Judit
Kézmûves kör vezetõje: Lengyel Magdolna


Jelenleg regisztrált tagjaink létszáma 110 fõ, akik az ország különbözõ tájegységein élnek és tevékenykednek. Sorainkban számos nagy múltú lovas szakember adja önzetlen munkáját céljaink megvalósításáért. Fogathajtó, túra lovas, lovas hagyományõrzõ és kézmûves szakágat mûködtetünk. A magyar lovas élet számára kívánunk olyan gondolkodni és fejlõdni vágyó lovasokat adni, akik képzettségükkel, kulturáltságukkal körünk hírnevét gazdagítják és egyúttal megteremtik maguk számára az életminõségüket. A már említett lovassport szakágakban folyamatosan rendezünk kezdõ lovasainknak felmérõ versenyeket, hogy minél gazdagabb utánpótlást adjunk a minõségi sportnak. Az elmúlt két esztendõben a legdinamikusabb fejõdést póni fogathajtóink érték el.

Magyar Lovas Kör


Szoros kapcsolatban állunk több huszár- és lovas hagyományõrzõ szervezettel. Országos elismerést vívtunk ki mikor 1999-ben felújítottuk és újraavattuk a Komáromi Katonai Lovas-emlékmûvet. Az emlékmûnél minden õsszel koszorúzási emlékünnepséget rendezünk a harcok során áldozattá vált katonalovak emlékére. Tagjai vagyunk tanácskozási joggal a négypárti egyetértéssel megalakított Nemzeti Lovas Programot Elõkészítõ Eseti Bizottságnak. A 2004 novemberében befejezett egy éves elõkészítõ munkában nyújtott aktív szakmai tevékenységünkért a Magyar Köztársaság Országgyûlése Ezüst Érmét vehettük át. Itt kívánom megjegyezni, hogy a Magyar Lovas Kör mentes bármely vallási vagy politikai hovatartozástól. Programjainkról, eredményeinkrõl és gondjainkról a kéthavonta megjelenõ Értesítõnkben számolunk be tagjainknak, illetve a lovas és hagyományõrzõ társszervezetek, a szakmai sajtók, a média képviselõinek, valamint hazánk lovas életében kiemelkedõ szaktekintélyeinek.
Legtöbben nem sport célból tartanak lovat, hanem saját örömükre, kielégítve azt a vágyat, amit eleinktõl örököltünk, ösztönösen hordozva magunkban a lószag szeretetét. Ezzel a „fertõzöttséggel” megáldottak vihetik tovább a magyar tradicionális lófajták és népi lovas kultúránk fennmaradását. Ennek érdekében kell hiteles forrásokra támaszkodva kurzusok, bemutató programok és versenyek formájában oktatni, ápolni a népies fogathajtást. Az erre vonatkozó elõírás és szabályzat-rendszer kidolgozását fejeztük be 2004. nyarának végén.

Magyar Lovas Kör


A gyûjtõ munka a régmúlt szakirodalmainak elemzésén túl személyes tapasztalatokra is épül, de döntõen a több évtizedes szakmai múlttal rendelkezõk adták nélkülözhetetlen, önzetlen segítségüket. Többek között néhai dr. Várady Jenõ, Fehér István, Galkó Ernõ, Mátyus Viktor és a még hála Istennek közöttünk tevékenykedõ dr. Fehér Dezsõ, Ernst József, Váczi Ernõ, dr. Elek Sándor, vitéz Márkos Attila, Etter Jenõ, dr. Mátray Árpád, Muszkán István, Ornyik Sándor, dr. Pál János, dr. Pataki Balázs, hogy csak a legismertebbeket említsem. Igyekeztünk gondosan összeállítani ezt az elsosõrban szakmai anyagot. Néhai alelnökünkre emlékezve Menthy Árpád Népies Fogathajtó Emlékverseny a Magyar Lovas Kör Összetett Gazdaversenye címszó alatt.

Magyar Lovas Kör


A Magyar Lovas Kör Kézmûves Szakága 2000-ben alakult meg Mátray Magdolna vezetésével. Tagjai közül a mesterlevél megszerzése mellett többen dicsekedhetnek a „Népmûvészet Ifjú Mestere” és a „Gránátalma-díj” minõsítéssel is. Szakágukról könyveket, albumokat jelentettek meg, állandó vagy alkalmankénti foglalkozásokat vezetnek. Munkáikból számos múzeum, kiállítóterem és emlékhely rendezett bemutatót. A közelmúltban készített maradandó alkotásként tartható számon fazekasunk Szücsné Szabó Kata Tarjánban felállított stációi a kálvária dombon és Kevi Farkas Zsolt ötvös mesterünk díszveretei, amelyeket a Magyar Köztársaság Lovas Díszegysége visel. Szíjgyártó nyergesmestereink pedig meghívott kiállítói voltak a Néprajzi Múzeumban tartott nemzetközi Nyereg Kiállításnak, amely a nyereg múltját és jövõjét mutatta be.

Kézműves körünkben a következo mesterek tevékenykednek:
Brandt László – nyeregváz készíto mester – Budapest
Cseszneg Ágnes – bõrmuves – Eger
Fodor Balázs és Fodorné Máté Rita – szíjgyártó-nyerges – Enying
Ifj. Galbács Mihály – szíjgyártó-nyerges – Gyula
Gulyás Ferenc – papírmerítõ– Budapest
Gyõriné Szécsényi Mária – magyar ruhás – Tura
Hidvégi Miklós – sallangkészíto – Budapest
Kányi József – történelmi lovas festõ– Budapest
Kevi Farkas Zsolt – ötvös mester – Budapest
Libischné Zsóka – lószõrékszer készíto – Budapest
Loós Imre – nemezkészítõ– Derecske
Lovas Nagy Anna – mézeskalács készítõ– Áporka
Mátray Magdolna – csipkekészítõ– Bábolna
Nyári Tibor – régi magyar nyergek és hámok restaurálója – Esztergom
Papp Ágnes – népi játszóház vezetõ– Ócsa
Pillerné Marton Emõke – tojásfestõ– Budapest
Rácz János – képmíves – Budapest
Szeles László – csizmadia – Budapest
Szûcsné Szabó Kata – fazekas-keramikus – Budapest
Tamus Antal – magyar nyerges – Eger
Tóth Árpád – magyar késes - Sárbogárd
Újházi Pál – szíjgyártó – Üllõ
Várkonyi Andrea – lovas grafikus – Budapest

Kézmûveseink rendszeres résztvevõi a kiemelkedõ lovas és kézmûves találkozóknak hazánkban és külföldön egyaránt. Mesterségeikhez illõöltözetben tartanak kirakodóvásárt, kiállítást és munkabemutatót. A munkabemutatóknak a kézmûves hagyományok népszerûsítésében óriási szerepük van. Ösztönözni próbálják a látogatókat, hogy ne csak külsõ csodálói legyenek gazdag míves múltunknak. Akár eredeti, akár stilizált formában öltözködésünkben, családi életterünkben is jelenjenek meg a népi motívumok.
Öröm és megtiszteltetés volt kézmûveseinknek amikor a világ legrangosabb lovas találkozóján 2003-ban Aachenban a magyar megjelenésnek részesei lehettek. Kivételes történelmi eseménynek nevezhetõ számunkra, hogy az I. Parlamenti Lovas Szakmai Konferenciának, Körünk egyik szervezõje volt 2004. május 5-én és a Parlament Felsõházi Terem körfolyosóján míveseink képviselték a magyar kézmûves hagyományokat kiállításukkal.

Magyar Lovas Kör


A 2005-ös esztendõ fõ feladatának tekintjük a Magyar Lovas Kör Hagyományõrzõ Együttes megalakítását és az erre alkalmas telephely, alkotóhely kialakítását. Egy élettérben kívánjuk mûködtetni a népies fogathajtás oktatását, a kézmûves szakmák képzését, valamint alkalmanként az autentikus népzene és néptánc bemutatókat. Az elméleti és gyakorlati oktatások színhelye alkotó közösségünk telephelyén, az Izsák városához tartozó Anna-telepen történne majd.
Magyarságunk életében a ló és a kézmûvesség szoros kapcsolatban éli és képviseli évszázadok óta nemzeti sajátosságunkat. Annak érdekében, hogy ez további évszázadokon át folytatódjék, egyre többünknek kell „lóközelbe” kerülni, míves hagyományainkat ápolni, viselni, hiszen kötõdésünket irántuk génjeinkben hordozzuk.

A Magyar Lovas Kör cikkei:

- Kedvtelésből tartott lovak „öltöztetése”
- MLK Programok 2006-ra
- Egy istálló 12 pontja
- Hatvan éve történt
- A tiszazugi arab félvér tájfajta
- A kombinált fogat
- Híres uradalmi ménesek
- Lovas polgárőr
- A magyar paraszt lószeretete
- Bábolnai M. Kir. Áll. Ménes-Intézet
- A gidrán ló monográfiája
- A fogathajtásunk kultúrája
- Kassai Lajos újabb világrekordja
- A csontkovács

- A Doni Hősök emlékére
- Dr. Elek István meséli - Hortobágyi évek III. rész
- Pásztorok ünnepe - Hortobágyi Lovasnapok 2002
- Katonalovainkra emlékeztünk 2002
- Az országos magyar lovasünnepségek és versenyek - 1929
- A magyar lóversenyzés 175 éve

- Nézni öröm, hallgatni szenvedés -televíziós kommentálások
- A lovas baleset-megelőzés főbb aranyszabályai
- A lovak lábainak megóvásáról
- Neveljük fel egészségesen! 
- Hűség
- Esterházy Huszárezred

- Egy Guinness rekordkísérlet margójára
- Tanácskozás Kaposmérőn 2002
- Mészáros Ernő III. Fogathajtó Emlékverseny 2002

- A magyar lótenyésztés őskora 
- Vér Imre: Lovas tereptan
- IV. Budapesti Lovas Juniális 2002.

- A westernlovaglás
- A Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas Díszegysége
- Bojár

- Alternatív módszerek az állat gyógyászatban
- Medina születésnapjára
- Versenyrendezés: 2004 Négyesfogathajtó Világbajnokság
- A nóniusz fajta kialakulása

- Az új-zélandi militarysport eredményességének háttere
- A honfoglalásról egy mai lovaskatona szemével 
- A ló jutalmazásának jelentősége
- Az ugró ló idomítása 
-  "Népek, viharok, maga az idő is lovon járt egykor"
- A csikónevelés a kistenyésztők szemszögéből
- Alternatív módszerek, III. Országos Konferencia 2000. március 10-11.

- Egy levél nyomán...
- A Caprilli iskola magyar vonatkozása
- II. Budapesti Lovas- Juniális

- Mi lesz veled telivér? 
Ruttner György díjugrató sportunk felemelkedéséért

- 2000-ben már Las Vegasban
- A lovak megbetegedései elleni küzdelmeink
- Lovak vasúton való szállítása
- Tenyésztésben is holland példa
- Gondolataim lovas ünnepeinkről
- II. Budapesti Lovas Juniális a Hajógyári-szigeten
- Lovaspóló 1929-ből
- II. Lovas Világtalálkozó

A Magyar Lovas Kör portréi:

Csekonics József
- Balogh Lajos
- Váczi Ernő
- Némethy Bertalan
- Vitéz Czeczidlowszky H. Béla
- T.Nagy Ferenc
- Stöckler Ingrid
- Lénárd Béla
- Ézsiás Vencel
- Kevi Farkas Zsolt