A Nemzeti Lovasprogram törvényi háttere

Országgyűlési határozat-tervezet a Nemzeti Lovaságazati Stratégia megvalósításáról

Dr. HORVÁTH Zsolt országgyűlési képviselő – többek között – elmondta, hogy terveik szerint az őszi ülésszak elé terjesztik „A NEMZETI LOVASÁGAZATI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL” - szóló törvényt.

Az elkészült stratégiai alapján készül egy foglalkoztatási program-tervezet.

   • milyen jogszabályokon kell változtatni,
   • milyen új jogszabályokra van szükség,
   • hogyan épüljön be a stratégia az oktatásba, az egészségügybe, a turizmusba, a vendéglátásba,
   • hogyan lehet fejlesztési forrásokat felhasználni ehhez a területhez?

Az országgyűlési határozati javaslat-tervezet az első lépés a lovasstratégia megvalósításához. Ebben az Országgyűlés felhatalmazza a kormányt a stratégia megvalósítására.    

Arra kérik a Kormányt, hogy

   •  az ágazati célok érdekében indítson hosszú távú jogalkotási programot;
   •  végezze el a meglévő joganyag ésszerűsítését és a szükséges módosításokat;
   •  hozzon létre kiemelt kormányzati cselekvési programot;
   •  és alkossa meg azt a lovas ágazati stratégiát, amely hosszú távon szavatolja
      a magyar lovaságazat, a lovaskultúra felemelkedését.

A cselekvési program a tervek szerint kiterjed

   •  az oktatási rendszer korszerűsítése;
   •  az uniós és a nemzeti fejlesztési források hatékony lehívására és felhasználására;
   •  a lótenyésztés, a lovas turizmus, a lovassportok, a lovas hagyományőrzés szakmai és 
      gazdasági hátterének rendezésére;
   •  a lovas oktatási, -tréning és – versenyközpont kialakítására;
   •  a korszerű lóversenyzés és fogadási rendszer megteremtésére.

A cél, hogy a határozati javaslatot az Országgyűlés 2010. őszén elfogadja.

Vissza az Új Nemzeti Lovasprogram oldalára <<