Nyerj kétnapos páros belépőt a Hortobágyi Lovasnapokra – játékszabályzat

Hortobágyi Lovasnapok nyereményjáték hivatalos játék- és adatvédelmi szabályzata

 1. A játék neve és rövid leírása

Nyerj kétnapos páros belépőjegyet a Hortobágyi Lovasnapokra nyereményjáték:

  • Válaszolj néhány kérdésünkre űrlapunkon lovasrendezvény-látogatási szokásaiddal kapcsoaltban 2017. június 20-30. között,

és nyerd meg az 50 db kétnapos kétfős belépőjegy egyikét a 2017. június 7-9. között megrendezésre kerülő 51. Hortobágyi Lovasnapokra!

2. A játék szervezője és lebonyolítója, adatkezelője 

A játék szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Lovasok.hu kiadója, a Pegazus Online Média Kft. (Cg.: 01-09-926142, Asz.: 4921830-2-41, Szh: 1025 Budapest, Nagybányai út 10.), továbbiakban Szervező.

3. A játékban részt vevő személyek és a részvétel feltételei

A játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső természetes személy (továbbiakban Játékos) vehet részt, aki a játék időtartama alatt kitölti lovastáborozási szokásokkal kapcsolatos kérdőívünket.

A játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai és ezen személyeknek a Ptk. 8:1 §-ában rögzített hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

4. A játék menete

Ha a Játékos kitölti lovasrendezvény-látogatási szokásokkal kapcsolatos kérdőívünket, akkor:

  • sorsoláson vesz részt, ahol megnyerheti az 50 db kétnapos kétfős belépőjegy egyikét a 2017. június 7-9. között megrendezésre kerülő 51. Hortobágyi Lovasnapokra!

5. A játék időtartama

A játék 2017. június 20-tól 2017. június 30-ig tart.

6. Nyeremények

50 db kétnapos kétfős belépőjegy a 2017. június 7-9. között megrendezésre kerülő 51. Hortobágyi LovasnapokraA nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adóterheket a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a nyertest nem terheli.

7. A sorsolás időpontja

A sorsolásokat a Szervező végzi. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye. A nyertesek kisorsolására 2017. június 30-án pénteken 12:00 órakor kerül sor.

8. A nyeremények átadása, átvétele

A játékban való részvétel hiányosságáért/hibájáért, az internetes rendszer lassúságáért, leállásáért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal. A nyeremények készpénzre nem válthatóak, másra át nem ruházhatóak. Egy Játékos csak 1 alkalommal nyerhet.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból azon Játékost, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek. A nyertes Játékos a nyeremény átvételéről a lovastáborozási szokásokkal kapcsolatos űrlapon megadott e-mail címére kiküldött e-mailben kap tájékoztatást a sorsolás napján vagy a sorsolást követő első munkanapon. Amennyiben a Játékos az értesítés kiküldését követő 48 órán belül az értesítést nem igazolja vissza, úgy a Szervező tartalék nyertest jelöl ki.

A Szervező kizárhatja a játékból azt a Játékost, aki számára a nyereményt azért nem lehet átadni, mert kiskorú (azaz a sorsolás napjáig nem töltötte be a 18. életévét), vagy mert az általa megadott egyéb személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

9. Adatkezelés, adatvédelem

A játékban részt vevő minden Játékos részvételével automatikusan elismeri, hogy teljes körűen megismerte és megértette a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja, valamint tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését a Pegazus Online Média Kft.szigorúan bizalmasan a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával végzi.

A Játékos a játékban való részvételével hozzájárul, hogy a Pegazus Online Média Kft. a Játékos személyi adatait és személyes jellegű információit (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye, és a jelen játék lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje, továbbá saját marketingtevékenysége során felhasználja.

A Játékos a játék teljes időtartama alatt leiratkozhat a játékról és kérheti regisztrációja törlését az info@lovasok.hu címen. A Játékos egyúttal tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatainak törlése, akkor a Játékosnak a játékban való részvétele – a nyereményre való jogosultságával együtt – megszűnik. A Játékos nyertessége esetén nevét a Szervező nyilvánosságra hozhatja.

10. Kizárás a játékból

A Szervező jogosult kizárni a játékból azt a Játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével (pl. a kérdőívet többszörösen kitöltve, hamis e-mail címeket megadva) próbál részt venni. A Szervező kizárja a felelősségét a rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

A Szervező fenntartja a jelen játékszabály módosításának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló tévedésért. 

2017.06.20.
Pegazus Online Média Kft., Szervező

Hozzászólások