keresés a lovardák között
Főoldal   »   Lovas hírek


KÖZLEMÉNY

Sportcélú beruházásokra is fordítható az ÚSZT több milliárdos turisztikai fejlesztési kerete


Turisztikai célterületen, országosan összességében 12,4 milliárd forintos keretösszeggel, sportcélú fejlesztéseket is támogató pályázati lehetőség nyílt az Új Széchenyi Terv – Gyógyító Magyarország – Egészségipari Programjában, a Regionális Fejlesztés Operatív Programok Turisztikai szolgáltatások fejlesztése című támogatási konstrukcióban.
A fejlesztésekre szánt források mértéke régiónként eltér, operatív programonként 1-2,5 milliárd forint. Pályázni a mai naptól, azaz 2011. március 1-től valamennyi tervezési-statisztikai régióban lehet.

A pályázati felhívások, adatlapok, további részletes információk a: http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2636 internetes címen tölthetők le.

A forrásokra sportcélú turisztikai szolgáltatást kínáló jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli for-profit gazdasági társaságok (betéti társaság, közkereseti társaság, korlátolt felelősségű társaság »kft.«, részvénytársaság »rt.«) egyéni vállalkozók, valamint kft. és rt. formában működő nonprofit gazdasági társaságok is pályázhatnak.

A pályázatok kiírását megelőzően a Réthelyi Miklós vezette Nemzeti Erőforrás Minisztérium sportért felelős államtitkára, Czene Attila által irányított Államtitkárság munkatársai számos alkalommal egyeztettek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) illetékeseivel. Az NFÜ által kiírt pályázatok a tárgyalások eredményeként karolták fel többek között a turisták szabadidejének mozgás-gazdag eltöltését, rekreációját (az egészséges életmód szemléletének elterjesztését és a fizikai és mentális egészség megőrzését segítő, a fizikai aktivitást ösztönző), szabadidősport célú turisztikai szolgáltatások fejlesztését.

A konstrukciók keretében sportcélú turisztikai szolgáltatások alábbi formáinak fejlesztésére nyerhető támogatás:

1. Rekreációhoz kapcsolódó szabadidősport-szolgáltatás (pl.: mozgásprogramok szervezése, rekreációs-egészségfejlesztő, animátor-tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása), tekintet nélkül azok outdoor – vagyis a természetes környezetben űzhető tevékenységhez kapcsolódó –, vagy indoor – vagyis a sportlétesítményekben űzhető mozgásformákhoz kapcsolódó – jellegére.

2. Aktív sportturizmushoz kapcsolódó outdoor szolgáltatás, így:
- lovas turisztikai szolgáltatás (pl.: lovaskultúra-oktatás)
- kerékpáros turizmushoz kapcsolódó szolgáltatás (pl.: kerékpárkölcsönzés)
- vízi, vízparti turizmushoz kapcsolódó szolgáltatás, (pl.: csónakkölcsönzés, vízi-túravezetés, vízi-sportoktatás)
- öko és aktív turizmushoz, természetjáráshoz kapcsolódó szolgáltatás (pl.: sporteszközkölcsönzés, programszervezés)
- a tánchoz és fitness-hez, mint outdoor mozgásformához kapcsolódó szolgáltatás (pl.: fitness-szaktanácsadás, fitness-instruktor szolgáltatás).

3. Aktív sportturizmushoz kapcsolódó indoor szolgáltatás, így:
- tánchoz, mint indoor mozgásformához kapcsolódó szolgáltatás (pl.: orientális táncoktató szolgáltatás),
- vízhez, mint indoor sportolási környezethez kapcsolódó szolgáltatás (pl.: aqua-fitness, aqua-tréner szolgáltatás).

A felhívás szerint kulturális- és élményprogramokra, szabadidős és sporteszközökre, valamint infrastruktúra-fejlesztésekre egyaránt lehet pályázni. A projektek megvalósítására rendelkezésre álló határidő 12 hónap. Képzési területen − a sportcélú turisztikai szolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódóan − az Országos Képzési Jegyzékben szereplő sportszakember képzésekhez nyerhető támogatás. Ennek mértéke a projektek többségénél az elszámolható összköltség max. 3%-a lehet.

Az Új Széchenyi Terv most megnyíló pályázataival − a tárcák közötti sikeres egyeztetések eredményeként − uniós közösségi támogatásból, 1 éven belül jelentős sportcélú fejlesztések valósulhatnak meg. Bár társadalmi szervezetek, államháztartáson belüli szervezetek – e program keretein belül – nem pályázhatnak, a sportban és turizmusban érdekelt mikro-, kis-, és középvállalkozások – ha élnek a lehetőséggel – gyarapodásukhoz, hatékony és jelentős anyagi segítséget kaphatnak. A turisztika területén dolgozó sportszakemberek számára pedig az új szolgáltatások potenciális munkahelyeket jelenthetnek. A turizmus jelenleg is jelentős foglalkoztató, így a jövőben komoly szerepe lehet a gazdaság felzárkóztatásban is. Az ÚSZT keretében ennek megfelelően jelentős súlyt kap az ágazat. Az ÚSZT 7 prioritása között szerepel az egészségipar fejlesztése is. A hazai turizmus élénkítése így egyben a megújuló ország imázs a "Gyógyító Magyarország" üzenet sarkalatos pontja is.

A pályázati rendszer újdonsága, hogy a lassú és kiterjedt pályázati bürokrácia csökkentése érdekében pl. lehetővé teszik a kizárólag elektronikus úton történő pályázást, amelynek köszönhetően esetenként több száz oldalas nyomtatás terhétől mentesülhetnek a pályázók. Egyszerűbbé válik a pályázati adatlap, amely maximum 8 oldalt, 150 adatmezőt tartalmaz, valamint könnyítések lesznek a nyilatkozattételi kötelezettségeket illetően is. Rövidítik majd a bírálati időt és a kifizetések határidejét.

Sportért Felelős Államtitkárság
Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Budapest, 2011. március 1.

Cikkajánló:


Hozzászólások:

   
Horze Lovasáruház   KLP   Lovasvilág Lovasbolt   Decathlon   Tanita Lovasboltja   szerverbérlés, szerverhoszting, szerverüzemeltetés