keresés a lovardák között


Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola

Cím:
Telefon:
E-mail cím:

3170 Szécsény, Haynald L. út 11.
(32) 370-573
lipthay@lipthay.hu


SZAKOK, KÉPZÉSEK

Megnevezés

Azonosító/
OKJ szám

Létszám
(fő)

Szint

Munkarend

Időtartam

Költség-térítés
összege (Ft/félév)

Elő-követelemény

Lótenyésztő

31621040

15

alap

nappali

2 év

0 Ft

Betöltött 16. életév
Alapfokú iskolai végzettség
(8 általános)

Lovastúra-vezető

51787202

10

közép

nappali

nincs megadva

0 Ft

Érettségi

Gazda

33621021

15

alap

nappali

2 év

0 Ft

Betöltött 16. életév
Alapfokú iskolai végzettség
(8 általános)

Növény-termesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó elágazás

3152120-00103104

20

alap

nappali

2 év

0 Ft

Betöltött 16. életév
Alapfokú iskolai végzettség
(8 általános)

Panziós, falusi vendéglátó

31812010

20

alap

nappali

2 év

0 Ft

Betöltött 16. életév
Alapfokú iskolai végzettség
(8 általános)


FELVÉTELI ELJÁRÁS

Elméleti követelmények:Gyakorlati követelmények:

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

-nappali tagozatos képzés esetén befejezett 10. osztály
-vagy betöltött 16. év és befejezett 8. osztály
-megfelelő általános iskolai tanulmányi eredmény

-nappali tagozatos képzés esetén nincs
-levelező képzés esetén előzetes lovas gyakorlat szükséges

van

Jelentkezési határidő:

2009. február 20.
pótbeiratkozás: 2009. augusztus 15-ig

Kollégiumi ellátás:

van


RÉSZLETES ELÉRHETőSÉG

Teljes név:

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

E-mail cím:
Honlap:
Fax:
Intézményi azonosító:
Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

lipthay@lipthay.hu
www.lipthay.hu
(32) 370-573
032305

(32) 370-936


BEMUTATKOZÁS

Iskolánk 62 éve alakult. 1997 óta folytatunk lovas szakképzést. Azóta a lovas gyakorlati képzésünkhöz tangazdaság, 14 db ló és fogat áll rendelkezésre, míg az elméleti és gyakorlati tantárgyak oktatását diplomás agrármérnök-tanárok végzik. Az SZKTV - Szakma Kiváló Tanulója Tanulmányi Versenyen- tanulóink sikeresen szerepelnek (2005/06. tanévben első helyezést értünk el). Lovastáborokat rendezünk és sok-sok lovas rendezvényen részt veszünk. 

A "MINDEN EMBERBEN VAN ÉRTÉK" alapgondolatából vezethető le az intézmény létezésének célja. Miszerint: az intézmény közösségének légköre, jellege, lehetőségei biztosítják tanulóinkban az értékek feltárhatóságát, kibontakoztathatóságát, a konstruktív életvezetés képességének kialakíthatóságát, az egyén, a közösség és a társadalom számára.
A kistérség, a megye és a tágabb térség részeként a vidéki környezetünk igényét kifejező különböző képzéseket folytató oktatási intézményként a különböző tagozatok és képzési szintek közötti átjárhatósággal nappali tagozaton 14-22 éves korig lehetőséget nyújtunk középiskolai tanulmányokra, középfokú és akkreditált felsőfokú szakmai képzésre, továbbá felnőttek részére iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzést biztosítunk.
Iskolánk széles körű élő nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik külföldi iskolákkal, civil szervezetekkel, gazdaságokkal. E kapcsolatok szélesítik a diákjaink lehetőségeit; sport, kulturális, szakmai és turisztikai eseményeken vehetnek részt, bekapcsolódhatnak közös projektek megvalósításába.
Lótenyésztő szakképzés   
A lótenyésztő „a lovász” feladata a lóistálló munkáinak az ellátása. Sokoldalúan képzett szakemberekre van szükség, mert nagy anyagi felelősség hárul rájuk.
Fontos, hogy jó fizikai teherbírású, jó reflexekkel, kreatív, és jó problémamegoldó képességekkel rendelkezzen. 
A képzés tananyagtartalma:
    Lóhasználat és versenyzési ismeretek tantárgy kertében megismerkednek:
• A lóhasználat eszközeivel, helyes használatukkal, karbantartásukkal (lovaglás, fogathajtás)
• A fiatal csikó kiképzésének elveivel mind nyereg alatt mind fogatban történő használatakor
• A lovasszakágak (díjugratás, díjlovaglás, fogathajtás, military, távlovaglás, western lovaglás) versenyszabályaival való megismerkedés
    Lótenyésztés tantárgy foglalkozik:
• A ló evolúciójával
• Magyarországon található, és külföldi lófajtákkal
• Hazánk lótenyésztésének a történetével
• A ló szaporításával kapcsolatos tudnivalókkal, a termékenyítés –vemhesség- ellés körüli teendőkkel, a csikóneveléssel
    Anatómia, élettan tantárgy keretében:
• A ló szervezetének sajátosságaival, különös tekintettel az emésztésre és az ivarszervekre
    Takarmányozástan tantárgy:
• A ló emésztésének sajátosságaival és a ló takarmányaival
    Vállalkozási ismeretek tantárgy:
• Foglalkozik a lovas vállalkozások létesítésével, működtetésének követelményeivel, alapvető marketing ismeretekkel
    Műszaki ismeretek tantárgy:
• A lótartás legfontosabb technikai fejlesztéseit ismerik meg
    Egészségvédelem és higiénia:
• A kórokozókkal, a lóbetegségekkel és az ezek megelőzésével foglalkozó tudomány
    Szakmai gyakorlat tantárgy:
• Mindazokat a komplex ismereteket, amelyekkel elméletben megismerkedtek a tanulók, a gyakorlatban is alkalmazzák
• Megtanulnak alapszinten lovagolni, fogatot hajtani, és szerszámozni
• A gyakorlati képzés az iskola jól felszerelt tangazdaságában kedvező körülmények között történik 
Lovastúra-vezető szakképzés 
A feladat ellátása nagyfokú önállóságot feltételez; a lovastúrázás veszélyes tevékenység a különböző felkészültségű, korú és érdeklődési körű vendégek, valamint a változatos körülmények miatt. Mindezek komoly szakmai felkészültséget, megfelelő alkalmazkodó és kommunikációs készséget igényelnek. A túravezetőnek idegenforgalmi, vendéglátó-ipari és pénzügyi tevékenységeket is el kell látnia; társalgási szinten kell beszéljen legalább egy idegen nyelvet és megfelelő szintű lovas tudással kell rendelkeznie.
 A szakképzésben való részvétel feltételei:
• Érettségi (gimnázium, szakközépiskolai)
• A munkakör betöltéséhez szükséges orvosi-egészségügyi alkalmasság
• Alapfokú lovaglási ismeret 
 A képzés főbb témakörei:
• Állategészségügy
• Munka-, tűz- és környezetvédelem
• Gazdálkodási és szervezési ismeretek
• Idegenforgalmi ismeretek
• Idegen nyelv
• Lóhasználat
• Vendéglátási ismeretek
• Viselkedéskultúra és lovasetika

Lipthay Béla Szakképző Iskola galéria

Cikkajánló:


Hozzászólások:

   
Horze Lovasáruház   KLP   Lovasvilág Lovasbolt   Decathlon   Tanita Lovasboltja   szerverbérlés, szerverhoszting, szerverüzemeltetés