keresés a lovardák között
Főoldal   »   Lovassportok   »   Távlovaglás


Tájékozódási tereplovaglás - Versenyszabályzat

1. Mi az tájékozódási lovaglás – TREC
TREC = Techniques de Randonee Equestre de Competition

Ezen lovassportág eredete Franciaországba nyúlik vissza, és az elnevezés is innen ered. Magyarországon „Tájékozódási tereplovaglás”-nak nevezik.

1.1 T.R.E.C.
Egy hivatalosan elismert verseny, amelyet hazai és nemzetközi szinten is űznek. A Veszprém Megyei szabályok ezen versenyforma hivatalos irányelveit veszik alapul. Hivatalos formában a verseny 3 részből áll (tájékozódási lovaglás, higgadtsági/terepvizsga, belovagoltsági vizsga): Veszprém Megyében a 2008-as évtől kezdve először csak tájékozódási lovaglást írunk ki, további bővítéseket tervbe vettünk.

1.1.1 Tájékozódási verseny

A versenyzők segédletként térképet kapnak, amely megjelöli az ellenőrzési pontokat.

1.1.2 GPS navigációs verseny

A versenyzők segédletként GPS koordinátákat és alaptérképet kapnak (ezen nincsenek feltüntetve az ellenőrzési pontok).

1.2 A lovas
A tájékozódási lovaglás résztvevőinek gyakorlott tereplovasoknak kell lenniük. A térkép és az iránytű gyakorlott használata is szükséges. Az egyedi versenyben induló lovasnak 18 évesnek kell lennie, csoportversenyben fiatalabb lovasok is megengedettek, alsó korhatár 12 év.  Ezen esetben legalább egy lovasnak 18 év felettinek kell lennie a csoportban.
A versenyen indulhatnak azok a sporttársak, akik:
 érvényes nevezéssel rendelkeznek
 viselik az előírt védőfelszerelést (kobak).
A versenyző köteles sportszerűen versenyezni, a versenyen való jelentkezéstől a verseny befejezéséig a versenybíróság utasításait betartani,  a versenyszabályzatot, a természet- és környezetvédelem szabályait és az egyéb előírásokat megtartani. A verseny tartama alatt köteles a rendezőség által adott rajtszámot jól láthatóan viselni.
 Ruházat: sportszerű, közízlést nem sértő lovas öltözet. Kobak viselése kötelező. (Cross- kobak, 3 vagy 4 ponton záródó).
 Engedélyezett segédeszközök: a tájfutás, és egyéb lovas sport megengedett eszközei.

1.3 A ló
A ló legalább 4 éves,  jó fizikai és pszichikai állapotú, belovagolt.  Szerszámzat, nyeregtípus megengedett, tetszőleges.  A verseny alatt a ló védelme és egészsége mindig az első helyen áll.

1.4. Állategészségügyi rendelkezések

A lónak lóútlevéllel kell rendelkeznie. (2008-ban oltási igazolvány még elfogadott, amelyben igazolni kell a rendszeres lóinfluenza elleni oltások 6 havonta való megtörténtét).
A versenybíróság feladata a start előtt a résztvevő lovak egészségi állapotának ellenőrzése (sántaság). Amennyiben  a verseny közben a ló megsérül, vagy lesántul, a lovasnak kötelessége a versenyt feladni, és a lovát a legrövidebb úton bevezetni a célba. Ennek elmulasztása esetén a versenybíróság a versenyzőt kizárja.

1.5 Startszám

Minden résztvevő kap egy számot, amit kisorsolunk. A számot jól látható helyen, a lovas felső testén rögzítjük. A sorsolás  a verseny kezdete előtt kb. egy órával lesz, a technikai megbeszélés alatt. A startsorrend megegyezik a kisorsolt számok sorrendjével. A versenyzők a tájékoztatóban meghatározott időkülönbséggel indulnak. A versenyzők sorrendjét legkésőbb a tervezett rajt előtt 1 órával jól látható helyre ki kell függeszteni.

2. Versenykategóriák

2.1.  A” nehéz: max. 20-25 km, max. 12 ellenőrző pont, szintidő 2 óra
2.2. „B” könnyű: max. 15 km, max. 8 ellenőrző pont, szintidő 1.5 óra

A szakasz a lovas tájékozódási képességeit ellenőrzi. A szakaszt  a terep adottságaihoz kell igazítani (pl. talaj, dombok stb.), hogy a megadott tempó / járómód megadás a mellett az előírt időt be lehessen tartani. A megfelelő tájékozódási technikai színvonallal és fizikai igénybevétellel kell a győztes időket megtervezni.

2.3. Elbírálás formája.
Térképes tájékozódás egyéni és csapat verseny
GPS tájékozódás egyéni és csapatverseny.

2.4. Egyéni kategória
A lovas egyénileg oldja meg feladatát, és az egyéni teljesítményét értékelik.

2.5. Csapatverseny
Egy csapat minimum 2 fő és max. 5 főből áll össze. A feladatot a csapat tagjai közösen oldják meg. Csapatverseny esetén a csapat utolsó lovasának beérkezési ideje a mérvadó.

2.6 Veszprém megyei bajnokság
A megyei Lovas Szövetség kiírja a megyei bajnokságot A.  (nehéz) kategóriában. A bajnokság több fordulóból áll. A verseny egy pontrendszeren alapul. Minden sikeres , értékelt versennyel pontokat gyűjt a versenyző (ld. 5.). Az a lovas, aki az év folyamán a legtöbb pontot gyűjtötte, nyeri meg az egyéni bajnokságot. Az a csapat, aki az év folyamán a legtöbb pontot gyűjtötte, nyeri meg a csapatbajnokságot. Ugyanez az értékelése a GPS-es kategóriában indult versenyzőknek is. A csoportversenyben a csoportnak legalább 2 azonos csapattagból kell állnia, akik az egyes versenyeken elindulnak.

3. Verseny leírása, ellenörző pontok, versenypálya

3.1. A lovas tájékozódási verseny, olyan tájékozódási szakág, ahol a versenyző / megbízható lovas tudással / lovon nyeregben, térkép és tájoló segítségével előírt sorrendben kell, hogy ellenörző pontokat érintsen, melyek a térképen jelölve vannak.
A versenypálya hosszát minden alkalommal le kell mérni, és iramát A. (nehéz) kategória 300 m/percben, B. kategória (könnyű) 250 m/percben kell meghatározni, és ez alapján az alapidőt kell megállapítani.

3.2.Versenyfeladat: a kijelölt pályán a kiirt szintidőn belül végig lovagolni. A versenyző az ellenörző pontok között maga választja meg az útvonalát.
A versenyeken a pontos térképolvasásnak, a helyes útvonalválasztásnak kell ötvöződnie a kiváló lovas tudással és a pálya a megfelelő iramú pontos leküzdésével.

3.3.Az ellenőrző pont a versenypálya megjelölt tereppontja. Az ellenőrző pont lehet a terepnek bármely a térképen azonosítható síkrajzi, vízrajzi, domborzati, növényzeti eleme vagy annak részlete. Az ellenőrző pontokat bója jelöli. Ennek leírását a tájékoztató tartalmazza.
A verseny előtt a pályakitűző jelöli ki az ellenőrző pontokat. 

3.4.   A pontérintés igazoló felszerelés
A pontérintés igazolását maga a versenyző végzi. A bóján vagy annak közvetlen környezetében rögzített igazoló felszerelés lehet:
 lyukasztó;
 elektronikus ellenőrzési rendszer;
 zsírkréta (lehetőség szerint kerülendő).

A versenybíróság a pontérintés igazolására versenyzőkartont, vagy elektromos azonosítót  köteles adni a rajt előtt kiadni. A versenyző köteles a versenyzőkartont  egyértelmű és megfelelő helyen, megfelelő sorrendben  lyukasztani, a kartont illetve az elektronikus azonosítót a célban leadni.

4. A térkép
Valósághűen ábrázolja a versenyterep síkrajzát, terepfedezetét, vízrajzát és domborzatát.  Méretaránya lehetőség szerinti.
Ha a térkép nem vízhatlan anyagból készült, akkor a versenybíróságnak fóliát kell biztosítania.

Tartalmazza:
 a rajt és cél helyét, egyenlő oldalú háromszöggel, R és C betűkkel jelezve;
 az ellenőrző pontok helyét 5-6 mm átmérőjű körrel jelölve. 

Az ellenőrző pontokat a rajttól a célig egyenes vonallal, érintési sorrendben össze kell kötni. Az ellenőrző pontok mellett a pont sorszámát  fel kell tüntetni.

5. Eredménymegállapítás és helyezések
 A versenyző ideje a rajttól a célig felhasznált idő órában/percben/másodpercben mérve. startonként.
 A rajt időmérése a rajtvonalon történik, a rajt pillanatát hangjelzéssel jelezni kell.
  A célban az időmérés a célvonalon történik, amikor a ló szügye a cél síkját elért
 Helyezések megállapítása a rajttól – célig felhasznált idő mérésével történik, többfordulós versenyeken a fordulók időeredményeinek összege adja a végeredményt.
 Holtversenyt ki kell hirdetni.
 Ellenőrző pontot kihagyott versenyző 10 hibapontot kap. Minden le nem igazolt ellenőrző pont 10 hibapontot jelent. Értékelésnél először a hiba nélküliek, majd az egy pontosok, kettő pontosok, ….. kerülnek a teljesített idő szerinti besorolásra.
 Az alapidő túl lépése minden megkezdett 5 perc után 1 hibaponttal jár.
 Az a versenyző nyeri a versenyt, aki a legkevesebb hibaponttal – pontegyenlőség esetén jobb idővel – érkezik a célba.

5.1. Nem értékelhető a versenyző:
 a versenyt feladta;
 nem lovagolt át a célvonalon
 a dupla szintidőt túllépte;
 nem sorrendben érintette az ellenőrző pontokat
 a versenyzőkartont elhagyta, vagy másra bízta;
 a versenybíróság kizárta;
 az indulási feltételeknek nem tett eleget.
 a ló kizárása az állatorvos vagy a bíró által versenyalkalmatlanság miatt

Az eredményhirdetést lehetőleg a verseny színhelyén, a tájékoztatóban megadott időpontban és módon tartják meg.

6. Technikai részletek

6.1 Nevezés és regisztráció
A nevezés történhet postai/email úton, ill. a verseny helyszínén, a Versenykiírásban megadott időpontig. Mindkét esetben szükséges a Nevezési lap kitöltése.
A versenyen nem nevezhet az, aki a verseny bizalmas adatainak – rajt, cél, ellenőrző pont, versenypálya – birtokában van.
A versenyző a verseny megkezdése előtt regisztrálja magát. Aláírásával igazolja a regisztrációs lapon, hogy a versenyen saját felelősségére vesz részt.

6.2  A versenykiírás, tájékoztató
A versenykiírásnak tartalmaznia kell:
 a nevezés határidejét
 a találkozás helyét és idejét (részletesen a megközelítés lehetőségeit);
 az eredményhirdetés idejét és helyét;
 a versenypálya hosszát és a szintidőket;
 a térképpel kapcsolatos tudnivalókat; 
 az ellenőrző pontok megadási módját, felszerelését, a pontérintés igazolásának módját;
 az esetleges egyéb tudnivalókat: ajánlott felszerelés, étkezés, parkolási lehetőség, stb.;
 a szállással kapcsolatos tudnivalókat.
 állategészségügyi és biztonsági feltételeket.

6.3 A tájékozódást segítő információk átvétele
A tájékozódási versenyszámban indulók az ellenőrzési pontokat feltüntető térképet, a GPS navigációs versenyszámban indulók a GPS koordinátákat és az alaptérképet a rajt előtt a tájékoztatóban meghatározott időben kapják meg.
A rajt előtt a versenyzők számára 30 perc felkészülési időt kell biztosítani.
Ha a versenyző a versenybíróság hibájából kési le a rajtot, akkor új rajtidőt kap. Ha a versenyző saját hibájából kési le a rajtot, akkor a lehető legrövidebb idő alatt ki kell engedni, de új rajtidőt nem kap.

6.4  A cél és célba érkezés
A cél pontos helyét a terepen meg kell jelölni célfelirattal.
A célban a célbíró rögzíti a beérkező versenyző idejét. A célban a versenyző köteles a versenyzőkartonját vagy elektronikus azonosítóját és startszámát leadni. 

6.5 A kísérők és a nézők
Kötelesek a versenybíróság utasításait betartani, a terepen a versenyt nem zavarhatják, a versenyzőknek nem adhatnak olyan segítséget, amely a verseny eredményét befolyásolhatná.

7. A Versenyrendezők

7.1. A versenybíróság
A Versenybíróság minimum három főből  áll. A Versenybíróság elnökéből és két tagból.
A Versenybíróság elnöke az a személy, akit erre a feladatra a verseny rendezője felkér, illetve kijelöl. Kiválasztja és felkéri a Versenybíróság többi tagját, a versenytitkárt, a rajtbírót és a célbírót, a médiával történő kapcsolattartásért felelős személyt, a technikai (pályakijelölő) team-et. Felelősségi körébe tartozik:
 a versenykiírás, versenyértesítő/tájékoztatóban foglaltak betartása és betartatása
 a nevezés lebonyolítása, a versenyzők fogadása;
 a pálya kijelölésének elfogadása;
 a természet- és környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása;
 az eredmény időbeni kihirdetése.

Dönt a versenyen felmerült és a versenyszabályzatban nem szabályozott kérdésekben. Joga van előre nem látott és a verseny lebonyolítását akadályozó időjárási vagy a versenyzőket veszélyeztető bármilyen körülmény esetén a versenyt berekeszteni vagy  a pályákat, versenyidőket módosítani. A változást köteles azonnal hivatalosan közölni a verseny résztvevőivel.
Akadályoztatása esetén a Versenybíróság tagjai közül kijelölt helyettes veszi át feladatát.

7.2. A rajtbíró
Feladatai:
 felel a versenyzők időben történő szabályos indításáért;
 nyilvántartást vezet az elindult versenyzőkről, erről a célbírót tájékoztatja.

7.3.  A célbíró
Felel:
 a cél elépítéséért, az ott szükséges technikai eszközök biztosításáért;
 a versenyzők befutási idejének helyes megállapításáért és rögzítéséért; a célidőket folyamatosan rögzíti, elkészíti az eredménylistát.
7.4. A pályakitűző(k)
Felel(nek):
 az ellenőrző pontok, a rajt, a cél helyének pontos kitűzéséért; ,
 az ellenőrző pontok időbeni kihelyezéséért;
 a berajzolt versenytérképek helyességéért;
 a pontmegnevezések szabályszerűségéért.

7.5.  Média
A rendező fél által kijelölt személy tarthatja velük a kapcsolatot. A versenypályára csak a  kapcsolattartásra kijelölt rendezővel mehet ki.

A Versenykiírás külön mellékletben tartalmazza a Nevezési lapot.

A rendező fél biztosítja:
 térkép, fólia, rajtszám.

A versenyző által felhasználható:
 tájoló.

GPS navigációs versenyszámban indulók kötelesek GPS-ről gondoskodni.

8. Viselkedés a versenyen

A versenyzők egymásnak csak olyan segítséget nyújthatnak, amely nincs összefüggésben a tájékozódással.
A verseny résztvevői kötelesek a Versenybíróság utasításait betartani.
A ló jólétének és egészségének az első helyen kell állnia.

9. Az óvás
Óvást adhat be a csapatvezető, edző, versenyző.
Óvás tárgya lehet: : a pálya bármely része, a verseny eredménye, az eredmény értesítő, a versenyszabályzat megsértése a résztvevők vagy a rendezők részéről.
Benyújható írásban a Versenybíróságnak, a helyszínen, az óvási díj egyidejű befizetésével.
Óvási díj témánként és aláírónként a kiírás szerinti összeg.
Az óvást a Versenybíróság köteles elbírálni, és az eredményt kihirdetni.


A Veszprém Megyei Bajnokság értékelése:
Versenyszámonként az első helyezett lovas nyolc bajnoki pontot, a másodiknak elért  hetet, harmadiknak elért hatot, negyediknek elért ötöt, ötödiknek elért négyet, hatodiknak elért hármat, a versenyt eredményesen befejezett lovasok pedig egy pontot kapnak. A bajnokságban pontegyenlőség esetén mindig a jobb  helyezést elért lovas  illetve csapat kerül előnybe. A csapat és egyéniben gyűjtött  versenypontokat külön kell értékelni.


 

 

Cikkajánló:


Hozzászólások:

   
Horze Lovasáruház   KLP   Lovasvilág Lovasbolt   Decathlon   Tanita Lovasboltja   szerverbérlés, szerverhoszting, szerverüzemeltetés