Debreceni Egyetem

Cím:
Telefon:
E-mail cím:

4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
(52) 508-433, (52) 508-409
mihok@agr.unideb.hu
palfine@agr.unideb.hu


SZAKOK, KÉPZÉSEK

Megnevezés

Azonosító/
OKJ szám

Létszám
(fő)

Szint

Munkarend

Időtartam

Óraszám
elm.+gyak.

Költség-térítés
összege (Ft/félév)

Elő-követelemény

Ménesgazda

55 621 01 0010 5504

15 - 20

felsőfokú szakképz.

nappali

4 félév + szakmai gyakorlat

560 + 1148
+ 365 (egyéni munka)

0 Ft

érettségi bizonyítvány


FELVÉTELI ELJÁRÁS

Elméleti követelmények:

Gyakorlati követelmények:

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

érettségi, minimum pontszám 160

nincs


nincs

Jelentkezési határidő:

2009. február 15.

Kollégiumi ellátás:

pályázat alapján

Egyéb tudnivaló:

A képzés során előnyt jelent a lovastudásbeli előképzettség.


RÉSZLETES ELÉRHETőSÉG

Teljes név:

Debreceni Egyetem, Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma

E-mail cím:
Honlap:
Fax:
Intézményi azonosító:
Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

mihok@agr.unideb.hu
www.agr.unideb.hu
(52) 486-285, (52) 508-317
FI 17198

palfine@agr.unideb.hu


BEMUTATKOZÁS

Az 1967-ben alapított debreceni agrár felsőoktatás az egykori iskolateremtő professzorok tudomány iránti elkötelezettségének, gyakorlati érzékének köszönhetően a mezőgazdasági felsőfokú képzés keleti bástyájaként vált ismertté. A képzés hagyományos szerkezete az egyes évtizedekben az adott kor szellemének megfelelően alakult, s a szakmai igények szerint bátran változott. Az intézmény tudományos tevékenysége és képzési teljesítménye alapján az országos rangsorban évek óta az első helyek valamelyikét foglalja el. A magasan képzett oktatók és kutatás, az oktatás színvonala a jövőben is garantálja az itt szerzett diploma értékállóságát.
A Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara elkötelezett a tágan értelmezett állattenyésztés oktatásának-kutatásának továbbfejlesztése irányában. Azon a véleményen van, hogy az állattenyésztő munkaerőpiac növekedése várható a jövőben, ami különösen igaz lehet a tágan értelmezett lótenyésztés irányában képzett középszintű vezetőkre.
Ennek érdekében indította be a MÉNESGAZDA Felsőfokú Szakképzést.

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán a növénytermesztési, állattenyésztési, élelmiszeripari, kertészeti, környezetvédelmi, természetvédelmi oktatás és kutatás országos és számos területen nemzetközileg elismert színvonalon folyik. Ennek a munkának előzményei jól ismertek, a hazai szakemberek és az oktatásirányítás szereplői előtt. Az elmúlt években a Mezőgazdaságtudományi Kar felismerte, hogy az oktatásban és a kutatásban az elődök legjobb hagyományait követve fel lehet és kell építeni egy versenyképes állattenyésztési kompetitív struktúrát. Ennek érdekében sokirányú erőfeszítést tettünk, melyek közé, mint legfontosabbak sorolható a vegyes profilú állattenyésztési kísérleti telep és tanüzem, a molekuláris genetikai laboratórium, továbbá a Lovasakadémia néven önálló gazdálkodású lovas tanüzem.

A bolognai folyamatként ismertté vált rendszerben a Kar többlépcsős képzést épített fel, amelyiknek első eleme az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés. A Mezőgazdaságtudományi Kar Ménesgazda Szak elnevezéssel olyan képzést indított és indítani tervez a jövőben is, amelynek elvégzése után oklevelet kapott végzettek képesek lótenyésztési gazdaságok teljeskörű üzemeltetésére, az üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi feladat ellátására, a munkafolyamatok tervezésére, irányítására, adott esetben azok elvégzésére. Jártasak a számítógép használatban, vállalkozási és pénzügyi ismeretekben. Erkölcsi és szakmai értékük alapján rájuk bízható a tetemes vagyont képviselő tenyész- és sportistállók üzemeltetése, fejlesztése is. Képesek mezőgazdasági kis- és nagyüzemekben, magánvállalkozásokban korszerű, középszintű irányítói és vezetői tevékenységekre egyéni képességeiktől függően vállalkozás létrehozására.
A képzéshez a DE AMTC MTK korszerű oktatástechnikai berendezésekkel felszerelt előadó termekkel és szemináriumi helyiségekkel rendelkezik, amelyek a Ménesgazda Akkreditált Iskolai Rendszerű Felsőfokú Szakképzés igényeit kielégítik. A DE AMTC Tangazdaság és Tanüzem részét képezi lovas tanüzemi formában a Debreceni Lovaskadémia Nonprofit Érdekeltségű Kft. Itt rendelkezésre áll 12 középszinten képzett iskolaló, a nemzetközi szabványnak is megfelelő fedeles lovasra, nyitott díjlovagló négyszög, nyitott lovarda és tereplovaglási lehetőség. A fentieken túl a telep rendelkezik 22 angol boxos istállóval, amelynek lóállománya ugyan közvetlenül nem a képzést szolgálja, de bevonható a gyakorlati képzés minden munkafolyamatának elsajátítására. A Mezőgazdaságtudományi Kar és az Állattenyésztéstudományi Intézet is gazdag szakmai könyvtárral rendelkezik, amelyik a hallgatók rendelkezésére áll és a képzésben nélkülözhetetlen információkkal látja el a karok hallgatóit és oktatóit.
Idegen nyelvet, elsősorban angolt jól beszélő Ménesgazda szakos hallgatók részére külföldi képzés, illetve, külföld által is elfogadott végbizonyítvány kiadásának lehetősége is körvonalazódik.
A Ménesgazda Felsőfokú Szakképzésben végbizonyítványt szerzettek tanulmányaikat tovább folytathatják az Állattenyésztő mérnök, Mezőgazdasági mérnök alapszakokon, ahol korábbiakban megszerzett ismereteket figyelembe véve számos tantárgy kerülhet beszámításra.