Pole Bending


 Minden versenyzõ nekifutással indul. Az idõmérés akkor kezdõdik, amikor a ló orra áthalad a startvonalon, és akkor fejezõdik be, amikor a ló orra keresztül halad a célvonalon. A start-célvonalnak jól láthatónak kell lennie. Elektromos idõmérõt, vagy legalább két órát kell használni. A hivatalos idõnek, az elektromos idõjelzõ által mért idõ, vagy pedig 2 óra szerint mért átlagidõ tekintendõ.

 A verseny egy 6 oszlopból álló pályán zajlik. Az oszlopoknak egymástól 6,4 méternyire kell lenniük, és az elsõ oszlopnak is 6,4 méternyi távolságra kell lennie a startvonaltól. A talpas oszlopokat a földre kell helyezni. Magasságuk 1,8 m, a talpazat átmérõje pedig nem lehet több mint 35 cm.

 Az oszlopok sora mellett jobbról, vagy balról végig kell lovagolni a sor végéig, majd szlalomban oda-vissza meg kell kerülni az oszlopokat, majd a sor ellentétes oldalán a célvonalon át kell lovagolni. Lásd a mellékelt rajzot.

 Minden oszlop eldöntése 5 büntetõmásodpercet von maga után.  Az a versenyzõ, aki nem a fent leírt módon teljesíti a pályát, kizárásra kerül. A versenyzõk a pálya teljesítése során megérinthetik az oszlopokat.

 5 büntetõmásodperc jár azért, ha a versenyzõn nincs rajta a kalapja vagy a kobakja egész idõ alatt, amíg a pályán van.

 Amennyiben az elsõ helyen döntetlen fordul elõ, a döntõ résztvevõinek újra teljesíteniük kell a pályát, eredeti idejükön max. 2 másodpercen túli idõn belül, különben az összevetést újra kell indítani.  Az összevetés során nem jár büntetõpont a plusz 2 másodpercen túli idõért, de a végsõ összevetésbe beleszámít.

 A bíró saját belátása szerint kizárhatja azt a versenyzõt, aki túl sokszor használja a pálcát, vagy más fenyítõeszközt a heveder elõtt.

 

Forrás: www.hqha.hu