Working Cow Horse western lovaglás

 

Ezúttal egy olyan versenyszámról esik szó, amely igen sokoldalú, intelligens, atletikus és kiegyensúlyozott idegrendszerû lovat kíván. A szóban forgó versenyszám, a Working Cow Horse, magában foglalja a reining elemeit és a marhával való munkát egyaránt.

 

Ebben a versenyszámban a lónak tehát a reiningre való képességét és marhához való érzékét egyaránt bizonyítania kell. A verseny elõre meghatározott reining feladatok végrehajtásából és marhával való munkából áll. A reining programban szereplõ részfeladatok megegyeznek azokkal a részfeladatokkal, amelyeket azokon a versenyeken kell bemutatni, amit kifejezetten reining lovaknak írnak elõ. A marhával való munka viszont eltér a cutting versenyeken elõirt feladattól. Míg a cutting versenyek során egy csordából kell kiválasztania a lónak a borjút, addig a Working Cow Horse során csak egy borjú van a pályán.

 

A marhával való munka menete: minden versenyzõnek csak egy-egy marhát engednek be a pályára. A lónak a marhát a pálya egyik végében – a rövid falon – kell tartania, majd végig kell terelnie a hosszúfal mentén, és mindkét irányból legalább egyszer vissza kell fordítania, ezután a faltól elterelt marhával jobbra is és balra is egy-egy kört le kell íratni. Figyelembe véve, hogy a marhák is igen fürgék képesek lenni és természetükbõl adódóan persze, hogy õk is ki akarják „cselezni” a lovat, ez nem is olyan könnyû mutatvány. Szinte hihetetlen, de egy jól és szisztematikusan kiképzett ló már „olvas” a marha gondolataiban, és rengeteget tud segíteni a lovasnak a munkában, feltéve, ha a lovas is képes megérteni lova kezdeményezõ mozdulatait. A jó „cow horse” veleszületett képessége a marhával való munka, szinte valószínûtlenül gyorsan képesek az összefüggéseket megtalálni és hamar rájönnek a munka lényegére. Ennek elõfeltétele persze, hogy a lovas ismerje azokat a technikákat, hogyan lehet és kell például a marha útját elvágni és azt visszafordítani a hosszúfal mentén, hogyan kell a pálya közepén a marhával kört leíratni, melyik pillanatban a legcélszerûbb pl. egy balra leíratott körrõl a jobb kézre történõ körre fordítani a marhát… és még számos apróság létezik.

 

Minél stílusosabban és minél könnyedebben hajtja végre a ló és a lovas mind a reining mind a marhával történõ feladatokat, természetesen annál jobb helyezésre számíthatnak! A versenybírók a következõk alapján pontoznak: a ló magatartása, marhához való érzéke, reininghez való képessége és a feladat végrehajtásának pontossága.

 

Hogy mennyire fontos a Working Cow Horse versenyszám esetében is, hogy a megfelelõ lovat ki tudjuk választani erre a célra, ennek talán a legjobb bizonyítéka egy híres „cow horse” tréner esete. Fiatal tréner korában sorra nyerte azokat a Working Cow Horse versenyeket is, amelyeken a szakma krémje, az „öreg rókák” is versenyeztek. Gyakran elõfordult, hogy, három lóval érkezett a versenyre és az elsõ három helyet meg is szerezte. Saját bevallása szerint nem is értette, miért nem tudják a „nagyok” is ilyen jól megtanítani a lovakat erre a feladatra, hiszen ez számára könnyûnek tûnt. Sikereit azonban egy bizonyos vérvonalból származó lovaknak köszönheti, akik hihetetlen tehetségesnek bizonyultak. Erre viszont csak akkor jött rá, amikor már nem állt módjában ezekkel a lovakkal tovább versenyezni, ekkor döbbent rá, hogy talán nem is csak az õ, hanem a lovak tehetsége hozta meg számára a hírnevet…

 

Forrás: www.hqha.hu