Reining és elemei

A reining díjlovaglás western stílusban, vágtában bemutatva. A program elemeinek alapját az igazi „ranch-munka” során adódó feladatok szolgáltatták. A gyors és lassú vágtában bemutatott szabályos körök, az ugrásváltás, a Spin, a Sliding Stop, a Rollback és a hátraléptetés minden reining programban szerepelnek meghatározott sorrendben és helyen. A reining bemutatási módja emlékeztet ennek a sportnak az eredetére: például a legtöbb versenyen az egykezes szárhasználat kötelező. A különböző feladatokat laza száron kell végrehajtani. A laza száron dolgozó lovaknál a szárak hatása nem a zablán keresztül jelentkezik, hiszen a szárak „lógnak” és nem feszesek. A ló a nyaka két oldalán érzi, hogy a szárak miként mozdulnak – előre, hátra, jobbra, balra, felfelé vagy lefelé – és többek között ezeken a jeleken keresztül érti meg a lovas kéréseit. Természetesen, mint más lovaglási stílusnál, itt is nagy jelentősége van a testsúly- és lábszársegítségnek, sőt a kengyelek elmozdulásának iránya is segítségadásként működik. Egy jól kiképzett westernlónál ezek a segítségadások szinte nem is látszanak vagy teljesen észrevétlenek maradnak a szemlélő számára.

Képgaléria - Reining lovasok >>>
 
 
 
A reining elemei 
 
A kör
A köröket vágtában kell lovagolni megadott útvonalon és meghatározott sebességgel. A kör lovaglása során a lovas által adott segítség mennyisége mutatja meg, hogy a lovasnak milyen a kontrollja a ló felett. A feladat nehézsége a gyorsaság növelésével fokozódik. Tovább nehezíti a feladatot, amikor a nagykörön lovagolt gyors vágtából lassú, kiskörön való vágtába kell átváltani – mindezt hosszú száron, láthatatlan segítségadással! A lovas ilyenkor pusztán testsúlysegítséggel, illetve a kengyelekkel adott jellel állítja vissza a lovat rövid vágtába, nem pedig a szárak felvételével. Egy jól képzett lónál ez egy igen gyors átmenetet jelent, a ló gyors nagykörről hirtelen vált lassú, rövid vágtába. Minden körnek van egy közös pontja a pálya közepén. A jobb és bal kézre lovagolt körök nagyságának és tempójának meg kell egyeznie, miközben ügyelni kell a feladatban megadott sorrendre is.
 western lovaglás western lovaglás western lovaglás
  
fotók: 1. Smart Hot Playboy, 2. Smart Hot Playboy, 3. Dunnit Like A Badger Készítette: Csölle Ágnes
 
 
Ugrásváltás 
Az ugrásváltást a programban megadott helyen kell végrehajtani úgy, hogy közben a tempó ne változzon. A reining feladatsorok nem csak a lassú, összeszedett vágtából történő ugrásváltást követelik meg, hanem gyors vágtában is meg kell tudni oldani problémamentesen a feladatot. Az elülső és hátulsó lábaknak egyszerre, ugyanabban a vágtaugrásban kell váltaniuk.
 
 
fotó: Smart Hot Playboy Készítette: Csölle Ágnes
 
Spin 
A Spin a belső hátulsó láb körüli 360°-os gyors fordulat, miközben az elülső lábak keresztezik egymást. A hivatalos reining versenyeken legtöbbször négy spint kell végrehajtani jobbra is és balra is. A bírók a mozgás ütemességét, gördülékenységét és gyorsaságát pontozzák.
 
western lovaglás    western lovaglás  western lovaglás
fotók: 1. Dunnit Like A Badger, 2. Dunnit Like A Badger, 3. Smart Hot Playboy Készítette: LL és MG
 

Sliding Stop 
Jelentése: csúszó stop. A lovat gyors vágtából Sliding Stoppal állítják meg, miközben a ló a hátulsó lábaival egyszerre maga alá lép, ebben a pozícióban megtartja, és megállásig csúszik rajtuk. A ló háta a stop alatt gömbölyű kell hogy legyen, és az elülső lábaival szabadon kell mozognia. Egy legendás Quarter Horse mén – Hollywood Jac 86 – Amerikában az egyik versenyen több mint 15 métert csúszott a hátsó lábain! Természetesen a megállást sem a szárak meghúzásával éri el a lovas.
 
  western lovaglás  western lovaglás
fotók: 1. Dunnit Like A Badger, 2. Smart Hot Playboy Készítette: Csölle Ágnes
 
Rundown
A Rundown a Sliding Stop előtti gyorsítási fázis. A jó Sliding Stopot egy egyenletes és kontrollált, vágtában történő iramfokozás előzi meg. A Rundown végén az iramnak akkorának kell lennie, mint amilyen a gyors nagykör volt.
 
 western lovaglás
fotó: Dunnit Like A Badger Készítette: LL
 
Rollback 
A Rollbacket a Sliding Stop befejezése után rögtön végre kell hajtani. A Rollback a ló hátulja körüli 180°-os fordulat; gyakorlatilag egy ugrásszerű gyors mozdulattal a ló az ellentétes irányba fordul és továbbhalad. A ló a Rollback kivitelezése előtt sem előre, sem hátra nem léphet el, utána pedig rögtön a helyes lábra kell egyenes vonalon tovább vágtáznia.
 
  
Hátraléptetés
A hátraléptetés során a lónak egyenesre állítva, egyenes vonalon kell haladnia több mint három métert és minél gyorsabban. A ló itt is testsúlysegítségre, illetve a kengyelekkel adott jelre lép hátra, nem pedig a szárak meghúzására.
 
western lovaglás    western lovaglás
fotók: Smart Hot Playboy Készítette: LL és MG
 
        
 
 
A reining szépsége nem csak a manőverek kivitelezésének módjában rejlik, hanem abban is, hogy a ló a hosszú száron történő hirtelen fordulatok, a gyors vágták, a több méteres sliding stopok után sem válik izgatottá, és teljes mértékben nyugodt marad. Ezt a reining feladatsor teljesítése során bizonyítania is kell, hiszen a programban előírják, hogy bizonyos manőverek végrehajtása után a lónak kis ideig nyugodtan várakoznia kell. Ez annyit jelent, hogy például két gyors vágtában történő nagykör és egy lassú kiskör után középen megállva, szinte mozdulatlanul kell állnia hosszú száron. Mindezen túl a teljes program befejezését is nyugodt várakozással kell jeleznie a ló-lovas párosnak.
A nagy reining versenyek hangulata teljesen más, mint amit az európai ember megszokott. A nézők a pályán lévő „western díjlovasokat” hatalmas lelkesedéssel, hangos füttykoncertekkel, biztatják a gyorsabb vágtákra, spinre, a több méteres és igen látványos sliding stopokra, és harsány ováció hallatszik egy-egy szép lassú vágtára történő visszaállásnál vagy ugrásváltásnál. Ez a hangulat elengedhetetlen része a reining versenyeknek…

Forrás: www.westerninfo.hu