Megszűnt a Magyar Lovas Kör

A Magyar Lovas Kör 1988. február 20-án alakult 171 alapító taggal. Egy év múlva már 500 fő feletti volt a tagok létszáma. 1989-ben a Magyar Lovas Szövetség tagszervezete lett önálló jogi személyiségű egyesületként. Az évek során a Magyar Lovas Kör számtalan tevékenységet látott el, melyekkel a lovasok mindennapi életét színesítette, könnyítette meg. A következő sorokban Vér Imre zárólevelét olvashatjátok.

Elnökök:

 • Domokos Lajos (alapító)
 • Major László
 • Endresz Gábor
 • Dr. Korein László
 • Dr. Ruttner György
 • Menthy Árpád
 • Pajlócz András
 • Vér Imre (végelszámoló).

Néhány adat a Kör tevékenységéből:

 • Megjelenteti a MLK Értesítőt havi gyakorisággal.
 • Oktatási programok, díjugrató-, távhajtó-, távlovagló-, népies fogathajtó-versenyek (gazdaversenyek) rendezése.
 • Kapcsolatok kiépítése népies és katonai hagyományőrző szervezetekkel.
 • 2000-ben kézműves szakág alakítása kiváló mesterekkel, akik részt vettek nagy hazai és nemzetközi rendezvényeken.
 • Országos lovas rendezvények társrendezője.
 • Oktatás közép- és felsőfokú lovas képzésben.
 • Filmriportok, TV-s szereplések, újságcikkek.
 • Belföldi és külföldi szakmai kirándulások.
 • Baráti és lovas szakmai kapcsolat ismert és elismert lovas szaktekintélyekkel.
 • Állami kitüntetések a végzett munka elismeréseként.
 • Szakmai cikkek a MLK Értesítőben: kb. 4500 oldal 1750 fotóval.
 • 5 tankönyv jellegű lovas szakkönyv megjelentetése.
 • A harcok és háborúk során áldozattá vált katonalovak emlékművének felújítása Komáromban, és évenkénti koszorúzási emlékünnepség szervezése.

Az idő elment.  A rendszerváltás időszakának eufórikus hangulata alábbhagyott. Azóta felnőtté vált egy új generáció más gondolkodással, rohanó életvitellel. Közülük csak elvétve sikerült 1-1 személyt a Kör tagjai közé csábítani, így a tagság elöregedett. Olyan kiváló tartóoszlopok, mint Menthy Árpád, Szabó Géza, Ornyik Sándor, T. Nagy Ferenc, Dr. Elek Sándor, Mátray Magdolna, Bokodi Sándor, Brandt László, Ernst József és többen mások már nincsenek közöttünk, vagy koruk és egészségi állapotuk miatt a közös munkában már nem tudnak részt venni.

Legtöbbet a Magyar Lovas Körért tagként, alelnökként majd elnökként Pajlócz András tett, aki szinte életcélként, fáradságot nem ismerve, rengeteg időt, munkát, pénzt áldozott, hogy elveszített kiválóságaink hiányában a Magyar Lovas Kört életben tudja tartani. 2011-ben gyilkos kór támadta meg, de még betegen is 4 éven át dolgozott a Körért. 2015. február 19-én elhunyt az az ember, akit ismerői a hazai lovas társadalom „élő lelkiismeretének” tartottak.

Ahhoz, hogy egy társadalmi szervezet működhessen, kell, hogy legyen elnöke. Hónapokig kereste a Kör az új elnököt, de a felkért kiválóságok mindegyike – köszönve, hogy gondoltunk rá – a tisztséget nem vállalta el. Tudni kell, hogy ez egy sok munkával járó, térítés nélküli tisztség. Következett tehát a felszámolás, melynek rögös útja egy olyan szervezet esetében, amelynek sem vagyona, sem alkalmazottja nincs, 3 évig tartott. A felelősség a tisztséget kényszerből elvállaló és megválasztott végelszámoló elnökön volt, akit közben a NAV és a Bíróság is mulasztások esetén kemény személyes bírságokkal fenyegetett.

A Magyar Lovas Kör állami támogatások nélkül 30 évet élt meg. Ebből 27 volt az aktív év, köszönhetően a lovat szerető, lóért élő emberek áldozatos tevékenységének. Záró összejövetelünket Bábolnán tartottuk vitéz felsődriethomai Pettkó-Szandtner Tibor tábornok újratemetési gyászszertartása után. (2018. szeptember 29-én). Méltó alkalom volt ez, hiszen az Ő jelmondata szerepelt Értesítőnk címlapján: „Mindent a magyar lóért!

A rengeteg írásos anyag és fotó értéket mentett át az utókor számára, mely az Országos Széchenyi Könyvtárba leadott köteles példányok felhasználásával elérhető, kutatható.

Bízom benne, hogy az utánunk jövő generációk pozitívan értékelik majd az egykori Magyar Lovas Kör tevékenységét, melyet tagjai a ló és a hazai lovas kultúra érdekében évtizedeken át térítésmentesen végeztek.

Utolsó alelnökként és végelszámoló elnökként köszönetet mondok mindazoknak a tagoknak, lovas barátoknak, támogatóknak, együttműködő szervezeteknek, akik a három évtized során céljaink megvalósításában mellettünk voltak.

Isten áldjon Mindannyiatokat!

Vér Imre
végelszámoló elnök

Kép forrása: Magyar Lovas Kör

Hozzászólások