Mesterlovász képzés PE01-04684-3/2017

Süle Rita

Presztízst jelent a mester cím a lovászok között is; a lovardák szívesebben fordulnak ahhoz a szakemberhez, aki ezt megszerzi. Sőt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával mesterlovászként lovász tanulókkal is foglalkozhatsz. Ne habozz, jelentkezz Te is a Magiszter Menedzser Kft. mesterlovász képzésére, becsatlakozási lehetőséggel a november 30-án induló tanfolyamra egészen a második konzultációig. Az időpontról érdeklődj telefonon!

Mindig kiváló cégér a mester cím, a lovászok között is - és ezt még a lovak is így gondolják!
Mindig kiváló cégér a mester cím, a lovászok között is – és ezt még a lovak is így gondolják!

Engedélyszám: PE01-04684-3/2017 (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Mestervizsga Szabályzata 6.§-ban foglaltak alapján)

PDFLetölthető képzési tájékoztató »

A képzés célja

A képzés alapvető célja, hogy a mesterlovász szakember a szakmai tevékenységét magas színvonalon végezze, ennek érdekében olyan elméleti és gyakorlati ismereteket, jártasságokat, készségeket, képességeket sajátítson el, melynek alapján mesterként, ne csak a lótenyésztés, a lótartás és a lóhasználat szerteágazó területén tudjon vállalkozni, hanem a pedagógiai és pszichológiai ismeretek alkalmazásával, a lovász tanulóknak használható, biztos szakmai tudást tudjon átadni. Szakmai tudásával, emberi magatartásával eleget tudjon tenni a szakma magasabb szintű elvárásainak.

Érdekel a mesterlovász képzés »

A mesterlovász szakmai elméleti és gyakorlati tudása alapján, valamint az ügyviteli, jogi és pénzügyi ismeretek birtokában alkalmas lovas vállalkozás létesítésére, a lóval kapcsolatos különféle tevékenységek (tenyésztés, tartás, használat) ellátására, ezek irányítására, illetve lovasiskolák, lovaspanziók szakszerű működtetésére. Feladatköréhez tartozik a rábízott dolgozók, tanulók munkájának emberi és szakmai vezetése, irányítása.

Miért érdemes elvégezni a mesterlovász képzést?

Mert mindig kiváló cégér a mester cím! Aki a „mester” címet viseli, kiemelkedik a többi szakember közül, nem csak a szaktudás tekintetében, hiszen a mesterlovász nem csak a lovakkal tud jól kommunikálni (ami nagyon-nagy dolog), hanem tudja azt is, hogy a lovásztanulóknak mit és hogyan kell teljesíteni a szakmai vizsgán, ehhez a megfelelő tudást is tudja, hogyan adja át, tud differenciáltan bánni a tanulókkal, és következetesen nevelni. Képes a lovászok munkájának irányítására, valamint a külső parterekkel könnyebben megtalálják a közös hangot. A felvétel folyamatosan zajlik a mesterlovász képzésre, jelentkezz most:

Jelentkezem a mesterlovász képzésre »

Tudtad, hogy a lovardák a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával lovásztanulókat is fogadhatnak, akikkel csak mestervizsgával rendelkező lovász foglalkozhat?

A mezőgazdaság viszonyaihoz alkalmazkodó, szakmáját jól ismerő és mesterségét űző szakembereknek, mint lovarda, lehetőségük van (egyéb feltételek teljesülése esetén), a lovász tanulókat gyakorlati helyként fogadni, amit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is támogat. Ezzel újabb ajtók nyílnak meg, többek között, saját lovászaikat nevelhetik ki.

Miért fontos a mestervizsga megszerzése a szakemberek számára? A duális képzésben tanulók szakmai, elméleti ismereteiket a szakképző iskolákban sajátítják el, gyakorlati oktatásuk pedig a gazdálkodó szervezeteknél zajlik, így versenyképes szaktudást szerezhetnek. A külső gyakorlati képzőhelyeknek rendelkezniük kell gyakorlati képzés folytatásához szükséges határozattal, melyet az illetékes Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ad ki. A 2016/2017- es tanévtől a törvény előírja, hogy csak mestervizsgával rendelkező személy (törvényben foglaltak kivételével) foglalkozhat a tanulók oktatásával külső gyakorlati helyeken.

Gyakorlatorientált, családias mesterlovász képzés

A képzés családias hangulatban történő, gyakorlatorientált műhelymunka keretében valósul meg. A Mesterlovász munkáját a munka-egészségügyi, balesetvédelmi, tűzvédelmi valamint a környezetvédelmi követelményeknek megfelelően képes szervezni, eleget tud tenni a tulajdonosi és a társadalmi elvárásoknak.

Csak mestervizsgával rendelkező személy foglalkozhat a tanulók oktatásával külső gyakorlati helyeken

Ennek a képzési formának az elsődleges célja a magasan képzett szakemberekből álló gazdálkodói réteg kialakítása, azaz a szakmai utánpótlás-nevelés. Így a képzéseket végző megfelelő színvonalú oktató szervezetek és gyakorlati képzőhelyek kiválasztására jelentős hangsúlyt helyez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

A mesterképzésben végzettek számára a díszoklevél átadása az idei évtől már országos szervezésű, hangsúlyos, ünnepi keretek között kerül majd sor, ezzel is emelve a képzés súlyát, jelentőségét és megítélését.

A mesterképzés helyszínei és oktatói

 • Elméleti és gyakorlati képzés: Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégia Kft. Alagi Tréningközpont, 2120 Dunakeszi, Nádori u. 4.
 • Parkolás: saját parkolóban ingyenes
 • Oktatók: Kiváló szakmai tudással rendelkező, gyakorlott szakemberek
 • Oktatási anyagok, segédletek: aktuális kidolgozott szakmai anyagok, jegyzetek kerülnek kiadásra

A képzés időtartama

 • A képzés kezdési időpontja: 2017. november 30., becsatlakozási lehetőség egészen a második konzultációig; az időpontról érdeklődj telefonon!
 • Időtartam: 150 óra
 • Csütörtök-péntek-szombat: 7:00-15:00, minden második héten
 • Tervezett vizsga: 2018.01.11. (írásbeli), 2018.01.12. (szóbeli és gyakorlati)

A képzés díja

 • Tanfolyami díj: 200.000 Ft
 • Vizsgadíj: 45.000 Ft
 • Részletfizetés: 1. részlet beiratkozáskor 80.000 Ft, 2. részlet 2017.12.10-ig 80.000 Ft, 3. részlet 2018.01.10-ig 85.000 Ft

A képzés díja kizárólag vizsgatevékenység esetén

 • Vizsgadíj: 50 000 Ft melyet a vizsgára jelentkezéskor kell befizetni.
 • A képzési díj 80%-a (ill. max. 150.000 Ft) visszaigényelhető! Jogszabályi változások miatt, tervezetten a visszaigénylési díj mértéke magasabb lesz.
  A visszaigénylés feltétele: A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által gyakorlati képzőhelyként nyilvántartásba vett/vagy a jövőben nyilvántartásba kerülő helyeknél, státuszban (vagy vállalkozó) van a mesterképzésben résztvevő személy

A képzés moduljai / tantárgyai

 • Vállalkozási ismeretek
 • Pedagógiai ismeretek
 • Mesterlovász szakmai ismeretek (lógondozás, lótenyésztés, lovaglás, fogathajtás)

A mestervizsga

A vizsgára bocsájtás feltétele valamennyi modulzáró vizsga (három darab) eredményes letétele (akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető). A mesterlovász mestervizsgát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kinevezett Mestervizsga Bizottság előtt lehet tenni magyar nyelven az érvényes Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzat alapján. A mestervizsga részei:

 1. Írásbeli vizsgatevékenység (központilag kiadott feladatlap megoldása)
 2. Gyakorlati vizsgatevékenység
  1. vizsgafeladat: egy ló szakszerű ápolása, bemutatóra, szemlére történő előkészítése, ezt követően az elővezetés, felállítás és bemutatás
  2. vizsgafeladat: Takarmány-felismerési és – minősítési feladat végrehajtása.
  3. vizsgafeladat: A gyakorlati követelményekből összeállított tétel kihúzása és végrehajtása.
  4. vizsgafeladat: A jelölt választása alapján könnyűosztályú díjlovaglási vagy fogathajtó rajtengedély vizsga gyakorlati követelményrendszerével összhangban meghatározott díjhajtási és akadályhajtási feladat végrehajtása.
 3. Szóbeli vizsgatevékenység (szakmai, pedagógiai- és vállalkozási ismeretek modulokból vizsgafeladat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételekből)

A képzés megkezdéséhez iskolai végzettség:

 • Lótenyésztő: 22 2 6134 0610 04 vagy 31 6203 05
 • Lótartó és -tenyésztő: 31 624 05 vagy 31 621 04
 • Lovász: 34 621 02
 • Belovagló (bereiter): 22 2 6139 0640 01 vagy 33 6203 01 vagy 31 624 04 vagy 31 621 04 0001 31 01 vagy 35 813 01
 • Lovastúra-vezető: 42 2 5129 0820 05 vagy 51 7872 02 vagy 52 812 02
  vagy 52 812 02vagy 54 812 02
 • Lótenyésztő szaktechnikus: 22 5 3124 1663 05 vagy 53 6203 03

A felsorolt szakképesítéseken kívül más szakirányú szakmai végzettség (Hippológus, Lovas Kultúra Oktató, Állattenyésztő Mérnök, Lótenyésztő Szakmérnök, Ménesgazda, Testnevelési Főiskolai Lovassport edző) esetén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szakképzési Területe dönt a szakképesítés elfogadásáról. Előzetesen elvárt ismeretek: alapvető informatikai ismertek (szövegszerkesztés, internethasználat, Excel).

A képzés megkezdéséhez szükséges szakmai gyakorlat:

 • Szakirányú szakmunkás bizonyítvány esetén legalább 5 év
 • Középfokú szakirányú végzettség esetén legalább 3 év
 • Felsőfokú szakirányú végzettség esetén legalább 3 év
 • A gyakorlati idő számítása NEM a végzettség meglététől számítandó

Szakmai gyakorlatodat a következő igazolásokkal dokumentálhatod:

 • Egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány
 • Saját cég esetén: a cég aláírási címpéldánya, cégkivonat és munkáltató igazolás a saját cégtől
 • Alkalmazottként: munkáltatói igazolás, vagy keresetigazolás
 • Nem alkalmazottként: egyéb igazolás önkéntes munkáról, vagy egyesületi gyakorlatról

A képzés megkezdéséhez szükséges egészségügyi alkalmasság:

 • Formanyomtatványunkon a háziorvossal igazolható

Jelentkezés és további információk:

Megnevezés
Időtartam
Helyszín
Részvételi díj
Előkövetelemények
Mesterlovász
PE01-04684-3/2017
150 óra
Dunakeszi-Alag
200.000 Ft
+

mestervizsga:
45.000 Ft
egészségügyi alkalmasság,
szakirányú végzettség és gyakorlat

2017.10.30.
Forrás: Magiszter Menedzser Kft.

Hozzászólások