keresés a lovardák között
Főoldal   »   Nyeregszemle és Hortobágyi Lovasnapok Hortobágy-Mátán, 2014. június 20-22. közöttNyerj egy lovat a Nyeregszemlén!

│ programok │ hírek │ regisztrációrajzpályázatnyerj egy lovat │


Kié lesz a Furioso Adomány?  Játssz velünk a Nyeregszemlén!

A Lovasélet Iskola, Kucsora István, a Kéktói Furioso Ménes tulajdonosa és a Furioso North-Star Egyesület jóvoltából most Tiéd lehet Furioso Adomány!

Vegyétek meg a májusi Lovas Életet és hozzátok el a Nyeregszemlére! Válaszolj a lapban található szelvény kérdésére, add meg adataidat, majd a szelvényt a Nyeregszemlén, Ópusztaszeren dobjátok be az újság pavilonjában lévő gyűjtőládikába.

A rendezvény zárónapján, május 20-án, vasárnap sorsolunk, és kiderül kié lesz a fődíj, azaz a  hároméves, herélt, furioso-north star fajtájú, Csontó Zoltán által "elindított" hátasló, Adomány!

További nyeremények:

 • Családi hétvége a sümegi Hotel Kapitányban
 • Pihentető hétvége a Geréby Kúriában
 • Belépőjegy a Komáromi Lovas Színház előadásaira
 • Lovasélet-könyvcsomag
 • Equimins-ajándékcsomag
 • Belépőjegyek Festetics-kastély múzeumába
 • Belépők a „Balaton régió legjobb strandja"
  címet viselő gyenesdiási strandra


Adomány kiképzése már szépen zajlik. A Nyeregszemlén kisorsolandó nyereményló, Furioso Adomány kiképzése már folyamatban van. Mint arról már hírt adtunk, a fiatal pej heréltet Kucsora István Kéktói Furioso Ménese, a Furioso-North Star Lótenyésztő Országos Egyesület és a Lovasélet közösen ajánlotta fel a szerencsés nyertesnek egy képzett hátaslóként. Adomány április elején a Hódmezővásárhely melletti anyaméneséből került átszállításra a Dunántúlra, Felsőörsre.

Itt Csontó Zoltán természetes lókiképző (Lovasélet Iskola) segítségével folyik a nyereg alá tanítása. Nos, annyit elárulhatunk, hogy bár Adomány érthető módon nem szívesen hagyta ott a megszokott karámját és társait, de aztán nagyon nyugodtan tűrte a többórás szállítást. Már túl van az akklimatizáción a Balaton melletti kiképzőbázison, az El Dobogó Ranchen (www.eldobogoranch.hu), s most már nyereg alatti kiképzése is elkezdődött.

A csikónak meg kellett szoknia új környezetét, miközben folyt már az idomítása is. Először a természetes lókiképzés alapját jelentő „hét játék" elsajátítása és a földi munka állt napjai fókuszában, ezután következhetett a nyereghez szoktatása, ma pedig már a tereplovaglással ismerkedik. Csontó Zoltán kiképző szerint Adomány nagyon igyekvő és együttműködő ló, bár a sok újdonsággal – amit főként a szülőhazájától jelentősen eltérő hegyes-völgyes környezet jelentett – meg kellett ismerkednie. Hiba lett volna azonban a gyors eredmény miatt kapkodni.

Először nagy türelemmel a bizalom és tisztelet harmóniájának kiépítése volt a feladat. Majd kezdődhetett a nyereg alá szoktatás. Adományt viszonylag gyorsan sikerült belovagolni, a problémát inkább a számára eddig ismeretlen dolgokkal való megbarátkozás jelentette, mint maga a lovas alatti munka. Ezért elég gyorsan tudtunk haladni a tanulással. Nem kellett sok idő, és már olyan szintre került, hogy jelenleg a terepen való kiképzése zajlik.

Sok mindennel kell azonban még megismerkednie, hiszen akár egyedül, akár a társakkal való közös kilovaglások során a terep akadályai, a kidőlt fák, a patakon átkelés, a hegyek-völgyek leküzdése lovassal a hátán, mindennap tartogat számára új meglepetéseket. A fő szempont azonban a türelem, hiszen a lovagláshoz szükséges kondíció kifejlesztése sem megy egyik napról a másikra – mondja Csontó Zoltán, mikor Adomány kiképzéséről kérdezem.

S hogy hogyan sikerült a munka, arról Önök is meggyőződhetnek, ha május 18–20-án eljönnek Ópusztaszerre, a Nyeregszemlére, ahol a Lovasélet promóciós játékán akár meg is nyerhetik Furioso Adományt! Adomány kiképzésének további menetéről tájékozódhatnak digitális kiadványunk következő számából is: www.zold.lovaselet.info 


Játékszabályzat

 1. A szervező
  Lavinia Pelso Kft. Székhely: 8227 Felsőörs, Rózsa u. 18., továbbiakban Szervező.
 2. A játékban résztvevő személyek
  A játékban részt vehet minden természetes személy, kivéve a Szervező vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói.
 3. A játék időtartama
  A játék 2012. május 1-jén kezdődik, és május 20-án a rendezvény zárásáig tart.
 4. Részvételi szabály, a játék menete
  A játékban való részvételhez a Lovasélet 2012. májusi, illetve a sorsolás helyszínén megvásárolható korábbi lapszámokban megtalálható szelvény kitöltésével lehet pályázni. A szelvényeket a rendezvény helyszínén található gyűjtőládákba a sorsolás megkezdéséig kell bedobni. Amennyiben a játékos szelvényen szereplő adatai hiányosak, vagy a sorsolási bizottság számára nem egyértelmű, a pályázat érvénytelennek minősül. A hibásan megadott adatok miatti károkért a Szervező nem vállal felelősséget.
 5. A sorsolás
  A sorsolás időpontja: 2012. május 20. vasárnap délután, a részletes programban megadott időpontban. A sorsolás helyszíne: Nyeregszemle, Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark – Szeri Aréna. A sorsolás a véletlenszerűség elvének eleget tevő kézi húzással történik. A játékban minden nyereményhez egy nyertes és összesen öt tartaléknyertes kerül kihúzásra. A Szervező a játék nyerteseit a sorsolást követően egy órán belül a szelvényen megadott telefonszámon értesíti, és egyeztet a nyeremény átvételének részleteiről. A nyeremény átvételének feltétele a játékban résztvevő szelvény sorszámának azonosítása. Az a nyertes, aki jogosultságát igazolni nem tudja, a nyeremény átvételére nem jogosult. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a fődíjra.
 6. Nyeremények
  Főnyeremény: Egy hároméves, herélt, furioso-north star fajtájú ló
  További nyeremények: családi hétvége a sümegi Hotel Kapitányban, pihentető hétvége a Geréby Kúriában, belépőjegy a Komáromi Lovas Színház előadásaira, Lovasélet-könyvcsomag, Equimins-ajándékcsomag, belépőjegyek Festetics-kastély múzeumába, belépők a „Balaton régió legjobb strandja" címet viselő gyenesdiási strandra
 7. A nyeremények átvétele
  A fődíj átadása személyesen, a nyertessel telefonon egyeztetett időpontban történik, míg a további nyereményeké postai úton – tértivevényes küldeményként –, legkésőbb 2012. június 1-jéig történik meg. A nyeremény átvételének feltétele a játékban résztvevő szelvény sorszámának azonosítása. Az a nyertes, aki jogosultságát igazolni nem tudja, a nyeremény átvételére nem jogosult.

  A nyertes játékos köteles együttműködni, hogy a főnyeremény átadására a jelen játékszabályban meghatározott időtartamon, de legkésőbb a sorsolást követő tíz napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelősséget nem vállal. Ha bármely okból a nyeremény átvételére jogosult játékos nem veszi át nyereményét az adott határidőn belül, a nyertes ezt követően nyereményére jogszerűen nem tarthat igényt.

  Ha a nyertes a 18. életévét még nem töltötte be, és/vagy korlátozottan cselekvőképes, a nyereménnyel kapcsolatos ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére vagy igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

  A Szervező a nyereményekért szavatosságot, garanciát nem vállal. A nyeremények pénzre nem válthatók, de másra átruházhatók.
 8. A nyertesek
  A nyertesek a játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy nevük nyilvánosságra kerüljön a rendezvénnyel kapcsolatos médiában, továbbá hozzájárulnak ahhoz, hogy a róluk készített hang- vagy videofelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen és korlátozás nélkül használhassa fel reklám- és egyéb marketingkommunikációs célból. Felkérés esetén rendelkezésre állnak médiainterjú céljából.
 9. Információk a játékról
  A játékról információk a Lovasélet újságban, a digitális Zöld Lovaséletben, a www.lovaselet.info és a www.nyeregszemle.hu honlapon érhetők el.
 10. Vegyes rendelkezések
  A Szervező nem felelős, és kizár minden kártérítési igényt a játék és a nyeremények esetleges hibáiért, hiányosságaiért, ill. a játék működéséből eredő vélt károkért és az azokhoz kapcsolódó költségekért. A résztvevő személyek a kitöltött szelvény aláírásával és gyűjtőládába dobásával a játékszabályt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat a Szervező a játék lezárása után marketingtevékenysége céljából felhasználja. Az adatok megadása önkéntes, egyúttal felhatalmazza a Szervezőt, hogy időszakonként hírlevélben tájékoztasson friss publikációkról. A Szervező biztosítja, hogy a játékos által megadott adatokat harmadik félnek nem teszi hozzáférhetővé, azokat a sorsoláshoz és a fent megjelölt szolgáltatás nyújtása céljából kezeli. A játékosnak a lovaselet@lovaselet.info címre küldött kérésére azonnal töröljük.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék szabályát bármikor kiegészítse vagy módosítsa.Hozzászólások:Legtöbb lájkot kapott cikkeink:

   
  Horze Lovasáruház   Decathlon   KLP   Lovasvilág Lovasbolt   Barefoot   szerverbérlés, szerverhoszting, szerverüzemeltetés