keresés a lovardák között
Főoldal   »   Lótenyésztés   »   Lóútlevél


A lóútlevél  

A lóútlevél hatósági bizonyítvány, mely az állat azonosítására, irányítási intézkedések megtételére való alkalmasságának és állat-egészségügyi forgalomképességének igazolására szolgál, és tartalmazza a tulajdonos adatait is.  A lóútlevél tartalmazza továbbá a használathoz szükséges utasításokat, és az útlevelet kiadó illetékes hatóság adatait. 

A lóútlevélben fel kell tüntetni: 
a tulajdonos, vagy helyette eljáró személy nevét;
a ló azonosító számát, amely az egyed azonosítására és nyilvántartására szolgáló, a csikó/ló bélyegzését kódolva tartalmazó, a LÓINFORM által kiadott tizenegy jegyű betű és számkombináció;
az azonosság-ellenőrzés nyilvántartását (a lóféle azonosságának ellenőrzését az illetékes hatóság köteles feljegyezni, amennyiben a törvények és előírások ezt megkívánják);
minden oltás igazolását;
a laboratóriumi egészségügyi vizsgálatok eredményei (a fertőző betegségek kimutatására szolgáló összes vizsgálat eredményét fel kell jegyezni)  ;
A lóútlevél tartalmazhat egészségügyi alapkövetelményeket is, azon betegségek felsorolását, amelyeket az egészségügyi bizonyítványon fel kell tüntetni.  

A Lóútlevelet 2003. július 1-jétől lehet kiváltani. 2004. május 1-jétől az 1998. január 1. után született lovakra, illetve minden olyan lóra, amelyet hajtanak vagy szállítanak, 2005. július 1-jét követően pedig minden lóra kötelező kiváltani.  

A lóútlevél kiváltása  
Lóútlevél igénylő lapon kell benyújtani az OMMI címére (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.). A lóútlevelet az OMMI adja ki a ló Egységes Nyilvántartási és Azonosító Rendszer (ENAR) adatbázisából. Kiváltása nemcsak azok számára szükséges, akik EU-tagországokba akarják állataikat vinni. A dokumentum nélkül nem hagyhatja el a ló telephelyét, nem lehet vágóhídra vinni. 
A ló útlevél kiadásához szükséges a ló azonosító száma, valamint származási adatainak felvétele, tartós megjelölésének (bélyegzés) elvégzése és ezen adatok igazolása. 
Információk = LÓINFORM- Lótenyésztési Információs Rendszer. 
Hatóság = az OMMI és az MLLSZ. 
21/1996. (VII. 9.) FM rendelet;29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet;  2006. augusztus 9., szerda

A lóútlevél Iroda címe: 1144 Budapest, Remény utca 42/b.
Telefon: 36-1-316-0663
Fax: 36-1-316-0664

Nyitva tartás:
Hétfõ: szünnap
Kedd-csütörtök: 9-12 és 13-15 óra
Péntek: 9-12 óra

Forrás: Magyarorszag.hu


A Lóútlevél Iroda kizárólag a teljes körűen kitöltött és a megfelelő mellékletekkel ellátott igénylést fogadja el, ezért kérjük, szíveskedjen az alábbi tájékoztató szerint eljárni!

Tájékoztató a „lóútlevéligénylő-lap” kitöltéséhez

A lóútlevéligénylő-lap beszerezhető a Magyar Lótenyésztő és Lovas Szervezetek Szövetsége (MLLSz) területi kirendeltségeinél, az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet Lóútlevél Irodájában, valamint letölthető a www.ommi.hu internet címről.
A lóútlevelet a tulajdonos igényelheti. Egy igénylőlapon egy tulajdonos azonos helyen tartott lovaira lehet lóútlevelet kérni.
Az igénylőlapot írógéppel vagy nyomtatott nagybetűkkel, jól olvashatóan kell kitölteni. Hiányosan vagy nem egyértelműen kitöltött igénylőlapot nem áll módunkban feldolgozni, azt az igénylő részére visszaküldjük.

A lóútlevéligénylő-lapot kitöltés után az alábbi címre kérjük beküldeni.
 Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet Ügyfél fogadás:
 Lóútlevél Iroda hétfő-csütörtök 9-15.00 óra
 1144 Budapest péntek 9-13.00 óra
 Remény utca 42. 

Csatolandó mellékletek:
1. A megyei lótenyésztési felügyelő által kiállított csikóbélyegzési jegyzőkönyv vagy lóazonosító lap vagy a hivatalos, hitelesített származási lap másolata.
2. A tulajdonos nevére szóló, a 21/1996.(VII.9.) FM rendelet szerint kiváltott Marhalevél másolata vagy, ha a tulajdonos azonos az állat tenyésztőjével, az erről szóló tenyésztői nyilatkozat.
3. Díjbefizetés igazolása (OMMI postai csekk feladóvevényével vagy átutalás esetén a bank által igazolt banki kivonattal).
Az igényléshez csatolt mellékletek sorszámát az igénylőlap megfelelő helyén kérjük bejelölni!
A tulajdonos azonosító adatait a lakcím, ill. a cégnyilvántartásban szereplő módon, értelemszerűen kell kitölteni.
Az ügyintézéssel megbízott személy adatait abban az esetben kell kitölteni, ha a lóútlevél-igénylés ügyében nem a tulajdonos jár el.
A lóazonosító / bélyegzés rovatban az 1. sz. mellékletként csatolandó okmány (csikóbélyegzési jegyzőkönyv vagy lóazonosító lap vagy származási lap) alapján a ló azonosítóját vagy bélyegzését kell feltüntetni. Lóazonosítóval nem rendelkező (jelöletlen) lóra lóútlevél csak a 29/2000.(VI.9.) FVM. rendelet szerinti lóENAR rendszer szerinti tartós megjelölés és egyedi azonosítás megtörténte után adható ki. A megjelölés a megyei lótenyésztési felügyelőknél kérhető.
A ló neve a lóútlevélben nem változtatható. Amennyiben a ló tulajdonosa valamilyen okból az eredeti név megváltoztatását igényelné, az csak az eredeti név kiegészítése lehet. Ebben az esetben a lóútlevelet a névváltoztatásra vonatkozó kérelemmel együtt vissza kell küldeni a kiállító hatósághoz, ahol különeljárási díj ellenében történhet a névváltozásnak az útlevélben való regisztrálása.
Egyesületi típusú lóútlevél igénylése esetén a ló neve az adott fajta hivatalos elnevezési szabályai szerint kerül be a lóútlevélbe.

Valamennyi, az igénylőlapon feltüntetett ló esetében a tulajdonosnak nyilatkoznia kell szándékáról, hogy az adott lovat annak életútja végén élelmiszer célú vágásra kívánja-e értékesíteni, vagy kijelenti, hogy a ló húsa fogyasztásra nem kerülhet. Amennyiben a ló véghasznosításként vágóhídi értékesítésre kerülhet, az „igen”, amennyiben vágóhídi értékesítésre nem kerül, a „nem” nyilatkozatot kérjük X jellel megjelölni. Ezen nyilatkozat a lóútlevél IX. szakaszában a gyógyszeres kezelések lehetőségét és nyilvántartási módját meghatározza.
Az alap lóútlevél ára 5.500,- Ft, a négy ősi soros származási lappal is ellátott lóútlevél, illetve fajtába sorolt lovak egyesületi lóútlevelének ára egyaránt 8.500,- Ft.

Sürgősségi eljárási kérelem csak abban az esetben teljesíthető, ha az adott ló adatai a központi lóENAR nyilvántartásban már szerepelnek. Sürgősségi eljárást csak akkor indítunk, ha a kérelem hiánytalanul tartalmazza a csatolandó mellékleteket és a helyesen kitöltött igénylőlapot. Az így beküldött kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belüli teljesítés esetén a sürgősségi pótdíj lóútlevelenként 5.500,- Ft, amely utánvéttel kerül kiegyenlítésre. Két munkanapnál rövidebb elkészítési határidőt az Iroda sürgősséggel sem vállal.

A Magyar Lótenyésztő és Lovas Szervezetek Szövetsége kirendeltségei:
Bajai (BK, TA) 6500 Baja, Árpád tér 3. Telefon: 79/325-972
Bólyi (SY, BA) 7754 Bóly, Pf.: 11. Telefon: 69/368-105
Budapesti (PT, ND, VM, KM, FR) 1134 Budapest, Lőportár u. 16. Telefon: 1/412-5019
Debreceni (HR, SR, BN, SK, HS) 4032 Debrecen, Böszörményi u. 68. Telefon: 52/413-915
Mezőhegyesi (BS, CD) 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 30.,Pf.: 5. Telefon: 68/567-040
Nagycenki (GN, VS, ZA) 9183 Mosonújhely, Ady Endre u. 4. Telefon: 96/460-283


Hozzászólások:
Legtöbb lájkot kapott cikkeink

 
  tereplovaglás, fedett lovarda, lovas táborok, bértartás, csapatépítés a Bakonyban   Horze Lovasáruház   KLP   TAnita lovasbolt Érd   Barefoot