Kezdőlap Blog

Néhány gondolat a hackamore-ról – 2. rész

Számos különböző elképzelés kering az országban a hackamore-ról és annak használatáról. Sokak számára misztikusnak, funkciója pedig megfoghatatlannak tűnik. Hogyan lehet egy ilyen egyszerű elképzelés ennyire összetett, mely túlmutat a hagyományos gyapjúfestők által használt árnyalatok széles skáláján. Itt csak néhány információt emelünk ki a hackamore-ról.

A „horsemanship”-ről

Amit a hackamore használata során a jó kezű lovasok hamar megtanulnak, az az egyszerű tény, hogy azok a manőverek és gyakorlatok, amit a csikózablával a lóval meg lehet „csináltatni”, ugyanezen feladatokra a hachamore-ral a lovat „tanítani” kell. A legértékesebb, amivel a hackamore hozzájárul a képzési folyamathoz, a lovas hiányosságainak felfedése. Kevesen ismerik és értik ezeket az előnyöket. A hackamore használata során esszenciális, hogy a lovas helyesen készítse elő manővereit és tökéletesen támogassa a kéréseket, melyeket a lovaglás során kér. A lovas testhelyzete, testsúlyáthelyezése, időzítése és érzékenysége helyes kell, hogy legyen azért, hogy a hackamore-os ló le tudja ezeket fordítani.
Az üzenet, melyet a hackamore maga közvetít annyira finom, hogy a ló érezni fogja a kísérő segítségeket, melyek a lovas lábától, súlyától és helyzetétől érkeznek, hogy megerősítse az üzenetet, mielőtt az hatásba lép. Ha a lovas testsúlysegítsége nem megfelelő, vagy nem következetes kéréseket ad máshol, a ló hamar el fogja veszíteni a bizalmát a hackamore kéréseivel szemben és zavarodottá, rendetlenné válik. A hackamore egyedülálló karakterisztikája az, amivel talán leginkább hozzájárul a lovas világhoz. Sikeres alkalmazása a horsemanship-nek és a jártasságnak egy bizonyos szintjét igényli. A cowboy-nak ismernie és értenie kell minden járulákos kérést, melyet használ, hogy lovát megfelelően tudja pozícionálni az előtt, mielőtt azokat a hackamore használatával megtámogatja.
Ennek okán a hackamore használatának fázisa kulcsfontosságú. Tanítja, és megerősíti a lovasban az elképzelést, hogy a lovat tanítani kell arra, hogy az üzenetekre, a későbbiekben jelekre válaszoljon a végső fázisban, amikor a lovat zablával lovagolják. Kiemelten fontos hogy a lovas tudja, hogyan készítse elő, támogassa és közvetítse kéréseit következetesen minden olyan eszközzel, mellyel dolgoznia kell.

Az állat természete

A hackamore használata egyedülálló érzést hordoz. Azoknak, akik sosem használták, a mechanikája és a funkciója egyszerre tűnik egyszerűnek és összetettnek.
Bár a ’mecate’ alkalmazásához mindkét kézre szükség van, gyakran emelik ki, hogy a lovas egyszerre csak egyik, vagy másik kezével gyakoroljon nyomást, de soha egyszerre mindkettővel. Még a megállásnál és olyan manővereknél sem, melyek természetükből adódóan egyenesek és kiegyensúlyozottak, akkor is csak az egyik, vagy a másik szár vezeti a lovat, hogy azokat végrehajtsa. Ez az egyedülálló tulajdonság, ez a technika, melyet gyakran zablás lovaknál is alkalmaznak az „értő” lovasok, nem csupán ajánlatos, de kötelező a hackamore használata során. Azok a lovasok, akik mindkét kezüket egyszerre helytelenül használják a hackamore-ral, hamarosan megrekednek a lovaglással és a képzésük ellentétes irányt vesz ahhoz képest, amerre haladni szeretnének.
Még egyszer, az egy szár használata teszi teljessé a képet. Például, nyomás alkalmazása egy szárral olyan manőverek esetén, melynek végrehajtása egyenességet kíván a lótól, azt igényli a lovastól, hogy kiegyensúlyozza a kérést minden más szükséges támogató testtartással, mely segíti a lovat abban, hogy egyenes maradjon.
Megérteni azt, hogy nem csak amolyan halott súlyként ülünk a ló hátán a kezünkkel ide-oda húzogatva azt semmi más által nincs tisztábban kommunikálva, mint amikor megbirkózunk a hackamore használatával.

A vezető

Egy másik fontos jellemzője a hackamore-nak a kiegyensúlyozott temperamentum és jó döntéshozó képesség fejlesztése, természetesen a lovasban.
A siker, amit a buckaroo a hackamore használatával elér, döntések sorozatának eredménye, melyet a hackamore mindennapi használata során hoz. A győzelem és a kudarc közötti különbség annak tudásának függvénye, milyen eszköz és ló szükséges az adott munka elvégzéséhez. Vannak olyan feladatok, melyek nem feltétlenül egy olyan lónak valók, melyet nemrég kezdtek hackamore-ral lovagolni. A ménest terelni egy friss, ropogós reggelen jó példa lehet erre. Egy fiatal lovat megijeszthetnek az összeverődő állatok és elmulaszthat figyelni a hackamore-tól jövő finom utasításokra. Megérteni azokat a nyomásokat, melyek gyors és ösztönös reakciót váltanak ki a lóból, segítik a cowboy-t, hogy jó döntéseket hozzon.
Lassabb, csendesebb feladatok, melyek elegendő időt hagynak a lónak arra, hogy meg tudja különböztetni az utasításokat és azokra helyesen tudjon válaszolni, megfelelőbbek, különösen a hackamore használatának első időszakában. A lónak bizonyos időre van szüksége, hogy megértse a kéréseket és azokra magabiztosan tudjon reagálni. A magabiztosság a következetességre épül. Sajnos azok a lovak, melyeket következetesen megtanítottak „átmenni” a hackamore-on, hasonló magabiztossággal fogják azt tenni. A hackamore használatával kiválasztott munka iránti felelősség a buckaroo egyik eszköze a sok közül, mellyel megalapozza sikerét. Helyesen használva azt, a hackamore használatával eltöltött idő alatt fogja a buckaroo először megérezni az „egység” valódi érzésének első momentumait. Nincs más olyan eszköz, mely helyettesíteni tudja azt a finom kapcsolatot, melyet a hackamore-os ló kezd érezni és válaszaiban magabiztos lenni.

Az elme az erő felett

Végül, talán a legfontosabb döntés, melyet a cowboy hoz a játéknak ebben a fázisában az, hogy hogyan fogja magát kezelni. A hackmore – jobban, mint más, korai képzési fázisban használatos eszköz – igényli, hogy használója képes legyen kontrollálni érzelmeit és reakcióit, miközben a lovával dolgzik. Nincs helye indulatnak és túlreagálásnak.
Ha a buckaroo nem tudja kontrollálni reakcióit, a hackamore tönkre fogja tenni. Egyetlen dühroham, egyetlen illékony nap örökre elronthatja a hackamore-os lovat. Van egy mondás, miszerint „nem az izom teszi az embert”, és ez igaz a hackamore-os lóra is.
Ezért, a hackamore használata egyfajta ellenőrző listát ajánl a jövőbeni kantáros lovasnak. A megfelelő hozzáállás fenntartása olyan jellemvonás, mellyel a feszítőzablát használó lovasnak rendelkeznie kell. A hackamore használata kitűnő módja annak, hogy megmérettessenek azok a jellemvonások, melyek később a zablás ló kezeléséhez szükségesek.
Ironikus, hogy a szerény hackamore az, mely megkérdőjelezi a lovas ego-ját mindjárt az elején. A lovas nem lesz képes a sikerre, csak akkor, ha a saját fejében lévő hangokat elcsendesíti és ehelyett azon finom üzenetek ezreire figyel, melyeket lova küld neki.
Nos, lánccsilingelés, az ezüstön megcsillanó nap nélkül a hackamore-t használó lovas csendesen a kantáros lovas előtt helyezkedik el. Ettől a ponttól a buckaroo feladata, hogy a háttérbe olvadjon és az alatta lévő lovat fényesítse.

Minden változás látszódik a lovon, ahogy fejlődik a hackamore-on keresztül, de a valódi változás annak az embernek a szívébe vésődik, aki a hátán lovagol.

2018.02.20, Írta: Gwynn Turnbull-Weaver

Forrás: Gwynn Turnbull-Weaver – Some thoughts on the hackamore (Eclectic Horseman, May/June 2004)

Fordította: Boros Sarolta

NÉHIB – Lovak gyógyszerezése

A NÉHIB honlapján megjelent egy cikk a lovak gyógyszerezéséről.

Milyen kötelezettségei vannak a kezelő állatorvosnak egy ló kezelése előtt?

Kezelés előtt el kell kérnie a ló útlevelét, ez alapján azonosítja a lovat, valamint megállapítja az emberi fogyasztásra alkalmassági státuszát. Ha a ló nem azonosítható, a kezelést meg kell tagadni, kivéve, ha az állat élete veszélyben van. Ez esetben azonban fel kell hívni a figyelmét az azonosítási kötelezettségre.

Mit tegyen az állatorvos, ha a kezeléskor nem elérhető az útlevél vagy a ló nem rendelkezik lóútlevéllel?

Ha a ló tartási helyén nem elérhető a lóútlevél, akkor az állatorvosnak azt kell feltételeznie, hogy a ló emberi fogyasztásra szánt, ezért csak olyan hatóanyagot szabad felírnia vagy alkalmaznia, amely élelmiszertermelő állatok számára engedélyezett.

Életveszélyes állapotban, ha nincs más alternatíva, akkor élelmiszertermelő állatokon nem alkalmazható hatóanyag is használható, de ilyen esetben ki kell tölteni a mellékelt adatlapot, valamint a tiltott szer használatáról értesíteni kell a központi lóadatbázis kezelőjét, a NÉBIH Lóútlevél Irodát (loutleveliroda@nebih.gov.hu) 14 napon belül 110/2013 Kormányrendelet 9. § c) pontja értelmében.

Ha a ló egyáltalán nem rendelkezik lóútlevéllel, akkor az állatorvosnak tájékoztatnia kell a ló tulajdonosát vagy tartóját, hogy be kell szereznie a Lóútlevelet a megfelelő kiadó szervezettől, illetve hatóságtól.

2018.01.01-től a hatóság kizárólag ún. „másodlat” lóútlevelet, illetve „helyettesítő okmányt” állít ki azokra az egyedekre, amelyeknél az azonosítás, illetve a lóútlevél kiváltás nem az előírt határidőkön belül történik, vagyis 1 éves koron túl. Az ezen okmányokkal rendelkező lovakat automatikusan kizárja az emberi fogyasztásra vágható állatok köréből. Részletesen erről ebben a  cikkben olvashat: Fontos változások lépnek életbe 2018. január 1-jétől a lóútlevél kiadás rendjében.

Milyen hatóanyagokkal kezelhetőek a lovak? Mi jelent a „gyógyszerezési kaszkád”?

A lófélék alapvetően az adott indikációra lófélék számára engedélyezett állatgyógyászati készítményekkel kezelhetők.

Amennyiben lófélék valamely bántalmának kezelésére az adott országban nem áll rendelkezésre törzskönyvezett állatgyógyászati készítmény, az ellátó állatorvos – személyes felelősségi körében – az állat elfogadhatatlan mértékű szenvedésének elkerülése érdekében kivételesen alkalmazhat:

  1. más állatfajra vagy lófélék más bántalmának a kezelésére engedélyezett állatgyógyászati készítményt.
  2. emberi alkalmazásra engedélyezett készítményt vagy úgynevezett eseti engedéllyel rendelkező állatgyógyászati készítményt (ugyanazon indikációra más EU-s tagállamban engedélyezett és a NÉBIH engedélyével rendelkező készítményt)
  3. FoNo, FoNoVet, illetve a hatályos Gyógyszerkönyvek előírásainak megfelelően előállított officinális készítményt vagy magisztrális készítményt.

Ez az úgynevezett „kaszkád”, és a kaszkád alapján történő alkalmazás minden esetben az állatorvos felelősségére történhet, függetlenül attól, hogy saját maga vagy hozzájárulásával egy másik személy adja be a készítményt.

Élelmiszertermelő állat alapesetben a kaszkád alapján csak abban az esetben kezelhető, ha a készítmény hatóanyaga(i) szerepel(nek) a  37/2010-es bizottsági rendelet mellékletének 1-es táblázatában ( „Engedélyezett hatóanyagok” ), tehát ha valamely más élemiszertermelő faj valamely célszövetére már állapítottak meg maximális maradékanyag határértéket. Ilyen esetben a kezelést végző állatorvosnak elő kell írnia a megfelelő élelmezés-egészségügyi várakozási időt az adott kezelés vonatkozásában,

  • és ez ehető szövetek esetében nem lehet kevesebb, mint 28 nap,
  • tej esetében nem lehet kevesebb, mint 7 nap.
  • Azon homeopátiás állatgyógyászati készítmények esetében, amelyek hatóanyagai szerepelnek a 37/2010-es bizottsági rendelet mellékletének I-es táblázatában, az állatorvos által előírt élelmezés-egészségügyi várakozási időt 0 napban kell megállapítani.

Kifejezetten lovak esetében van lehetőség olyan hatóanyagok alkalmazására, amelyeknek nincs meghatározva maximális maradékanyag határértéke. A 122/2013/EU bizottsági rendelettel módosított 1950/2006/EK bizottsági rendelet a 2001/82-es irányelv 10. § (3)-vel összhangban megállapítja a lófélék kezelése szempontjából fontos hatóanyagokat és a járulékos klinikai előnnyel járó hatóanyagokat tartalmazó jegyzéket ( „Lófélék számára fontos hatóanyagok” ). Az ebben a jegyzékben szereplő anyagok a nem emberi fogyasztásra szánt lovakon kívül az emberi fogyasztásra szánt lóféléknél is alkalmazhatók legalább 6 hónapos élelmezésügyi várakozási idő betartásával.

A 6 hónapos várakozási időt, valamint az utolsó alkalmazást a kezelést végző állatorvosnak fel kell tüntetnie a lóútlevél „gyógyszerelési napló” szakaszában!

Olyan hatóanyagok, amelyek szerepelnek a a  37/2010-es bizottsági rendelet mellékletének I-es táblázatában, nem szerepelhetnek a „Lófélék számára fontos anyagok” jegyzékében.

További információért kattints ide: http://portal.nebih.gov.hu/lovak-gyogykezelese

Forrás: http://portal.nebih.gov.hu/lovak-gyogykezelese
Kép: bigstockphoto.com

Néhány gondolat a hackamore-ról – 1. rész

Számos különböző elképzelés kering az országban a hackamore-ról és annak használatáról. Sokak számára misztikusnak, funkciója pedig megfoghatatlannak tűnik. Hogyan lehet egy ilyen egyszerű elképzelés ennyire összetett, mely túlmutat a hagyományos gyapjúfestők által használt árnyalatok széles skáláján. Itt csak néhány információt emelünk ki a hackamore-ról.

A vaquero elképzelés szerint a csikózabla csak később csatlakozott be a játékba, nagy számban a britek megjelenése után terjedt el. Addig minden új lóraülést a hackamore támogatott. Legtöbbek számára már nem újdonság, hogy nem olyan régen a lovakat későbbi életkorban indították el, mint manapság. Ez a genetika, a táplálkozás és a ranch élet szigorúsága miatt volt így. A régebbi vérvonalú lovak hidegebb vérmérsékletűek voltak – később értek mentálisan és fizikailag egyaránt. A táplálék – legalábbis a legtöbb száraz vidéken – szezonálisan változott és a szűkös idők, hozzátéve a kint töltött hosszú teleket visszatartották számos csikó növekedését. Akkoriban nem volt ritka, hogy a csikók jóval négy, öt, vagy hatéves koruk utánra fejlődtek ki teljesen.

Legtöbbeket a ló zabla nélküli iskolázásának ésszerűsége ejt zavarba. Mivel a zabla használata a kiképzés végeredménye és miután a legtöbb modern kori esetben a lovak elfogadják a zablát a szájukban, miért mennék szemben a fő áramlattal és használnánk a hackamore-t? A legtöbb válasz erre a kérdésre egyenesen a ló szájában rejlik.

A változás

Az egyik felfogás, mely támogatója és folytonos szószólója a hackamore-nak, az a ló szájában bekövetkező változás: az évek során a fogazat változása, mely közvetlenül kapcsolatban áll a zablával. Ez a változás a lovak négytől ötéves koráig tartó időszakában körvonalazódik. A fogazat változása jelezte a lovas embernek, hogy az Anyatermészet útját követve tartsa tiszteletben lovának sérülékeny és érzékeny száját.
Sajnálatos módon a legtöbb mai tréner figyelmen kívül hagyja a ló szájában bekövetkező változásokat. A lovas emberek legjobbika érzékeny lova viselkedésére, mindig a legkíméletesebb választást keresi, mely tanítja és jelez neki útja során. Csak a legalázatosabb lovas emberek, akik figyelembe veszik a lovuk által küldött üzeneteket értik, hogy az állat szájának állapota olyan dolog, melyre jól teszik, ha odafigyelnek.
A hackamore nyilvánvaló megoldás volt: megadta a lovasnak a lovaglás folytonosságának szabadságát a fogváltás időszakában is. Amivel mindamellett a legtöbb lovas nem számolt, azok a további előnyők, melyeket a hackamore használata hordoz, s mely különbségekre a hackamore maga világít rá.

Az elkészítés

A hackamore számos különböző méretben és átmérővel létezik, ahogy különböző anyagokból is készülhet.

A természetes anyagok használata kötelező. Jobban illeszkednek a természetbe, úgy lélegeznek, ahogy kell és alkalmazkodnak az állat formáihoz és hőmérsékletéhez.
A leghagyományosabb hackamore fonott nyersbőrből készül. A jobbakat egy természetes alap köré fonják. Az alap lehet egy darab használt reata (bőrből font lasszó a ford.), összecsavart nyersbőr, vagy esetleg egy darab használt mecate (lószőrbőr font szár a ford.). A fonatot 8-32 szál alkothatja, a legáltalánosabb a 12-16 szálból font hackamore. Néha másfajta bőrt is használnak a szálakhoz, melyeket önállóan, vagy nyersbőrrel kombinálva is használnak.
A hackamore átmérője némi magyarázatot igényel. Alapvetően háromféle fonott hackamore tipus lehet a felszerelés része. Az a hackamore, amiről ez az írás szól, önállóan használatos a képzés legelső szakaszában. Egy egyszerű bőr szíj, „hanger” tartja a lovon, mely általában lágyabb bőrből készül és a ló fejének oldalsó részén van megkötve. Hagyományosan lószőr mecate-val használják. A hackamore általában 3/8”-tól 7/8” átmérőjű.
A meghatározás kedvéért a következő szint a kisebb, „kétszáras” változat, általában 1/4”-5/16” átmérővel, a kantárral és egy kis mecate-val használatos. A harmadik féle felszerelést gyakran összekeverik a hackamore-ral, egy még kisebb méretű „kantár alatti bosal”, melyet egy rövid vezető mecate-val használnak a kész zablás lovaknál. Gyakran nagyon könnyed, általában nem nagyobb, mint 1/4” átmérővel, és finoman illeszkedik a kantár alatt. A kantáros ló vezetésére és finom különbségtétel jelzésére szolgál.
Az „igazi” hackamore, melyről ebben a cikkben szó van, a legnagyobb méretű a három közül.

A tű foka

Talán soha nem leszünk képesek egy tevét átvezetni egy tű fokán, de a vaquero-k mégis sikeresen lovagolnak egy lovat azon keresztül, finoman vezetve át lovaikat a manővereken. A hackamore-t használó nem húzza lovát orránál fogva, inkább a hackamore-t helyezi különböző pozíciókba és igyekszik testtartásával támogatni ezt a pozíciót. A kiképzés azon szakasza, melyben hackamore-t használnak, talán a legkockázatosabb fázisa a játéknak. Ahogy a cowboy magát és lovát képes kezelni ebben a fázisban, az kritikusan meghatározza a jövőbeni érzékenységet. Ha helytelenül, vagy durván alkalmazzák, a ló gyorsan megtanulja, hogyan „fusson át” a hackamore-on. A kemény kéz és a kiszámíthatatlan kérések hamar megijesztik a lovat és leromboják a tiszteletet, mely a lóban lehet a legalapvetőbb kérések, mint a „stop” és a „lassíts” iránt. Ha egyszer egy lovat rosszul megtanítanak arra, hogy hagyja figyelmen kívül a cowboy utasításait, a képzésnek nagyon fontos alapja sérül, melyet talán sosem lehet visszaszerezni. Sok forog kockán a hackamore használatával és egy jó kéz ismeri és elismeri ennek az eszköznek egyedülálló idioszinkráziáját.

A jó illeszkedés

A hackamorne-nak kényelmesen kell a ló orrán illeszkednie úgy, ahogy a kalap illeszkedik az ember fejére. Nem túl szoros, nem túl laza. Kellően könnyednek kell lennie amellett, hogy bizonyos szilárdságot és formát kell tartania. A túl laza hackamore elveszíti szerkezetét és egyensúlyát. Az, amelyik túl kemény, túlságosan szigorú és ügyetlen, kis területre nagy nyomást helyez. Fájdalom és nyomásérzékenység lehet az eredmény. A fájdalom tipikusan elvonja a figyelmet. A ló a fájdalomra, vagy az irritációra fókuszál és elmulasztja a lovas utasításait. Ahogy említettük, a hackamore-t mecate-val használják a helyes érzés és súly eléréséhez. A megfelelően feltekert és megkötött mecate segíti a hackamore méretének meghatározását az adott lóhoz ugyanúgy, ahogy olyan súlyt biztosít lógásával, mely lehetővé teszi a kellő engedést.
Bár vannak trükkös kiegészítők, melyeket hozzátesznek a hackamore-hoz, különböző szigorítókkal is használják, azonban a hagyományos hackamore, ha helyesen készítették és használják, ahogy annak idején tervezték a használatra, kényelmes illeszkedést és kiegyensúlyozott használatot biztosít.

Folytatása következik…

2018.02.14, Írta: Gwynn Turnbull-Weaver

Forrás: Gwynn Turnbull-Weaver – Some thoughts on the hackamore (Eclectic Horseman, May/June 2004)

Fordította: Boros Sarolta

Szerelmesek hete a Wild West Store-ban

Február 12-től 17-ig minden teljes árú termékre 15% kedvezmény jár a boltban és a webshopban is!

A ló természetes egyensúlyának fenntartása

„Az egyensúly egy természetes jelenség, mely mind élőben, mind élettelenben megvan. Élőlényben az egyensúly ösztönös. Ennek megbomlása állandóan előfordul, noha a tartós kiegyensúlyozatlanság is gyakran megtalálható. Általában a teljes egyensúly ösztönösen tökéletesen helyreállítható.


Saját súlyunkkal, ill. a testhelyzetünkkel csakúgy, mint a ló célirányos edzésével valamelyest megzavarjuk a ló természetes egyensúlyát. Tudjuk, hogy milyen gyorsan képesek vagyunk megtalálni egyensúlyunkat egy rossz lépés után. Így van ezzel a lovas nélküli ló is, ha véletlenül megcsúszva instabil helyzetbe kerül. Ha azonban a lovas meggátolja a lovat abban, hogy fejét és nyakát használja egyensúlyának visszanyerésére, akkor az igen nehézzé, vagy lehetetlenné válik.

Az egyensúly enyhe eltolódása nem zavaró, ez bármiféle mozgás, vagy helyzetváltoztatás esetén megtörténik, és a ló fejének és nyakának megfelelő mozgatásával egyszerűen alkalmazkodik a megváltozott helyzethez.

Ami igazán kritikus és mindig szem előtt tartandó, az a ló súlypontja, valamint annak viszonya a lovas súlyához és helyzetéhez, összefüggésben a mozgással, sebességgel. Egyensúly és súlypont állandó összefüggésben vannak.

A gyakorlatban természetesen a ló fejének és nyakának helyzete fontos szerepet játszik a súlypont meghatározásában, mivel a nyak emelése, vagy süllyesztése egyaránt megváltoztatja a súlyeloszlást, előre, vagy hátra tolva a súlypontot.

A ló természetes egyensúlyának fenntartása elsődlegesen fontos a lovaglásban. Ez azonban a lovasnak ama képességétől függ, hogy mennyire képes saját súlypontját összhangba hozni a lóéval. A lovas helyzetének, csakúgy, mint súlypontjának, a ló mozgásához kell igazodnia; ez általában úgy érvényesül, hogy a lovas felsőteste egy vonalba esik a súlyponttal, vagy az előtt van, a ló sebességétől függően.

Röviden, a lovas felsőtestének a séta kivételével minden mozgásnál előre kell hatnia anélkül, hogy súlypontja a ló alátámasztása elé kerüljön. (Az utóbbi esetben a lónak egyre gyorsabban kellene mozognia, hogy megpróbálja testét alátámasztani, igyekezve a mellső lábával fenntartani a természetes egyensúlyt.)

A ló természetes egyensúlya csak abban az esetben tartható fenn, ha súlya egyenletesen oszlik meg jobb és bal oldali, ill. mellső és hátulsó lábakon. Ha a lovas befolyására a ló a hátulját terheli jobban és hátulsó lábai jobban megközelítik a súlyvonal és a talaj metszéspontját, akkor a ló hátulja mélyebbre kerül, súlypontja hátrébb tolódik és így a mellső végtagok valamelyest mentesülnek a többlettehertől. Következésképpen a lónak nem kell gyorsulnia, mivel az elülső lábak kevesebb súlyt viselnek és így meg tudja őrizni természetes egyensúlyát.

…ha természetes egyensúlyukat folyamatosan megzavarjuk, összezavarodnak, megrettennek, elbizonytalanodnak, végül teljesen megtagadják a lovassal való együttműködést.

2018.02.06., Forrás: Némethy Bertalan: A Némethy-módszer c. könyve

Ford Kuga Vignale, otthon vagyunk benne

A Lovasok szemszögéből a Ford Kugát tesztelte a Jazzy Rádió egyik népszerű műsorvezetője Legin István. Lássuk mit is tudhat a Ford SUV-ja. A kuga 2008 óta népszerű a SUV rajongók körében. Most a második generációnál tartunk, ami a modernizálás és a kényelem érdekében frissült. Kezemben a Ford Kuga, annak is az egyedi változatának, a Vignalenak a kulcsa.

Meg is találom a rendszám alapján a tesztautónkat a Ford telephelyén. Kinyitom az ajtaját, és a látványtól melegség önti el szívemet. Úgy éreztem magam, mint egy ifjú csődör, akinek először hozzák párosodni a fiatal kancát. Kellemes tapintású bőrkárpitja, fekete-fehér színnel kombinálva nagyon elegáns. Azonnal feltűnik, a Ford mérnökei nagy fantáziával egyedire alkották a belső teret is. Egyáltalán nem köszön vissza az Edge stílusa a képernyő és a Ford emblémák kivételével. A Kuga műszerfal rendszere formabontóan horizontális elrendezésű, és ettől az egész belsőtere különlegesen futurisztikusnak hat! Az Escortból lehetnek kicsit ismerősek a formái. Persze ami jó, az a Kugában is megtalálható. Itt is kellemes hangulatfények köszöntenek ajtónyitáskor a lábtérben és az ajtók zsebeiben.

Ez a Vignale a legmenőbb változata a Kugának. Az első sárvédő mögött egy mutatós króm felirat is dicsekszik vele. Motorja 2000 köbcentis, 180 lóerős, 400 Nm nyomatékkal. Alapállásban első kerékhajtásunk van, de az automatika igény szerint átkapcsol 4×4-es hajtásra. Most szerettem volna leírni a káprázatos színét is, de őszintén bevallom ez a színmeghatározás okozott némi vitát baráti társaságunk körében. Összecsoportosultunk a Ford Kuga körül, mint a gazdák a ma született csikó boksza előtt, és sokáig töprengtünk mi is a jó meghatározás a színére. Voltak ötletek Bézsre, halvány capuchino barnára, sima gyöngyházra, lilás ezüstre, halványlilára! A gyári színe Milano Grigió nevet kapta, ami így első hallásra nem sokat árulna el.

Elöl és hátul LED-es városi fények kaptak helyet, arculata minden feltűnést kerülendően mégis kellemesen erőt sugárzó! Miután kényelmesen elhelyezkedtünk az elektromosan állítható és programozható üléseken, megszemléljük a belső teret is. A hatalmas helyek ellenére mégsem tűnik egy fedett kifutónak. Kellemesen otthonos a tér, minden jól kézre áll, az elegancia és a minőség pedig egyszerűen hibátlan. Kilátásunk előre és oldalra a már megszokott magas építésű üléseknek köszönhetően kifogástalan. Talán egy kicsit a középső tükör alatti műanyag elem lóg be a látótérbe, ami a radarok és az automata ablaktörlő érzékelőit rejti. Középen is bőséges a hely az elektromos kéziféknek köszönhetően, mégis ez a kézifék rendszer a terepes hancúrozást kizárja, akárcsak az automata hajtásrendszer. De már elég a töprengésekből, gyerünk, indulás!

A motor indítása gombnyomásra teljesen automatikus. Máris feltűnik, hogy nincs motorhang, ezért hihetetlen csend uralkodik az utastérben. A Kuga is megkapta a Ford aktív zajcsökkentő rendszerét, ami az igen jó minőségű Hifi egységből sugározza a zajkioltó hullámokat. Így aztán 130-nál is zajok nélkül élvezhetjük a zenét. A középső Sync 3-as rendszerű 8 colos multimédiás érintőképernyős kijelző magában foglalja a rádiót, a telefonkapcsolatot, a beszédvezérlő rendszert, és a GPS navigációt is. Telefonkapcsolatunk gyorsan megtörténik, amit akár fő készülékként is tud kezelni. Be is állítjuk rövidebb úton a Free Horse Style Dunabogdányi lovas központot. Ugyanis az a megtisztelés érte a Lovasok.hu olvasóit, és minket, hogy filmsztárokkal fotózhatjuk a Kugát, a nagyszerű Kincsem film két főszereplő lovacskájával!

Az országútra kanyarodva rögtön kipróbáltuk a Kuga aktív sávtartó rendszerét, ami visszakormányoz, ha elbóbiskoltunk, de csak abban az esetben, ha a sávválasztó terelővonalak jól láthatók. Mivel a gyorsforgalmi utakhoz és autópályákhoz találták ki, így 65 km/h alatti sebességnél automatikusan kikapcsol. Az éberségfigyelő rendszer 2-3 ilyen sávtartó beavatkozás után felhívja figyelmünket egy jó pihenőre, egy kávézásra. Tempomatunk adaptív, radarjaink minden akadályra figyelmeztetnek, és aktívan reagálnak. Áthajtva Dunabogdányon földútra visz minket a navi. Elején egész jó minőségű az út. Kicsit odalépek neki, semmi pattogás a kátyúkban, kellemesen és jól kormányozhatóan ringatózik. Aztán fék, jön a jó kis sártenger a fák közt. De aggodalomra semmi ok, a Kuga automatikus összkerékhajtása nem hagyja, hogy elakadjunk. Egyre mélyebb a latyak, már tengelyig ér, de stabilan haladunk. Mondjuk a fényképezéshez nem tesz jót! Majd moshatunk.

Egyszer csak a természet megállít minket, mivel összezárnak az ágak az út felett. Kizárt, hogy egy karcolást is ejtsünk a Kuga csodás gyöngyház fényezésén. Egy Ford tud ám FORDulni, de erre itt semmi hely. Most sincs pánik, a hátramenetet kapcsolva nagy látószögű tolatókamera segít minket a kitolatásban. Szuper, hátrafele is kipróbáljuk a Kuga összkerékhajtásos rendszerét a tengelyig érő sártengerben. Kipörgés gátlót kikapcsoljuk, most a lábunkban az érzékelés, és Zokszó nélkül lazán áthajtunk. No a terepes tesztünk már meg is volt, a Kuga nem hagyott cserben a mély dagonyában sem. Majd az érintőképernyő navigációján nézünk valami kerülő utat. A kőbánya fele mutatja.  Csodás, jól járható panorámás az út, azonnal fotózgatunk is egy kicsit. Megérkeztünk a Free Horse Style Dunabogdányi lovas központba.

Mindjárt a bekötő útnál két lószállító! Szerkesztőnk kedvesen mondta, ahol látok lószállítót rögtön tolassak rá. A tolatókamerát használva centire pontosan a lószállító elé állok a Kugával. Sajnálatos módon vonóhorog nincs tesztautónkon, de kétségtelen a méretével, 180 lóerejével, 400 Nm nyomatékával, intelligens összkerékhajtásával meg sem kottyanhat a Kugának a két lovacskánk utánfutós vontatása. Ismét fotózgatás, aztán gyerünk a filmsztárokhoz. Már várnak minket, és mintha régi ismerősök lennének, a pacikák azonnal bepózolnak a Kuga mellé. Határozottan jól áll nekik a Ford! Tetszik nekik az autó, látom a csillogó szemükben. Megcsodálják a Kuga ragyogását a tavaszi napfényben, a nyitott motortető alatt a 1997 cm3 soros négyhengeres turbódízel motorját, és benéznek az utastérbe, mert mondtam nekik mennyire elegáns és minőségi a belső terünk bőr ülései és kárpitjai.

No de azért beülni nem szabad a pacikáknak! Leteszteljük még a 456 literes méretes csomagtartót is, ami lehajtott ülésekkel 1603 literre bővíthető. Az új generáció sem maradhat ki a fényképezésből egy aranyos póni hátán. Már sötétedik, irány vissza a városba, teszteljük kicsit az ottani közlekedést is. A lámpáink automataállásban is üzemelnek, és a sötét kanyarokba bevilágítanak az alsó lámpaegységek. A Kuga automatikusan állítja a sebesség függvényében a kormányérzékenységet is, és a városban, kis tempónál szűk kanyarokban szinte egy újjal lehet lazán kormányozni. Parkolási asszisztense a beállásban segédkezik. Csak a váltót és a fékeket kell kezelni, a kormányzást elvégzi helyettünk a Kuga. Annyira precízen, a járda mellé 10 centire párhuzamosan áll be, hogy egy vizsgáztató biztos is megdicsérné. A tolatókamerában biztonsággal kontrollálhatjuk. Start-Stop rendszere gázadásra gyorsan indít, és nem csak a környezetet kíméli a felesleges pöfögéstől, hanem segít a takarékos fogyasztásban is.

 

Összegezve Ford Kuga: Kényelmes és otthonos. Belső tere jó minőségű. Alsó prémium kategória minden igényét kielégíti.

 

Ford Kuga adatok:

 

Motor: Soros 4 hengeres turbó diesel 1997cm3 Euro VI + DPF
Teljesítmény: 180 LE / 135 Kw – 3500 fordulatnál /  400 Nm – 2500 fordulatnál
Automata Start-Stop rendszer
Hajtás:  6 fokozatú nyomatékváltós automata, automata összkerékhajtással,
Méretek: magasság: 1701 mm / hossza: 4539 mm / szélessége tükrökkel: 2086 mm,
Saját tömeg: 1700 kg,
Megengedett össztömeg: 2230 kg,
Vontatható fékezetlen tömeg: 750 kg,
Vontatható fékezett tömeg: 2100 kg,
Átlag fogyasztás: gyári – 8.1 liter/ 100 km, Tapasztalt vegyes terepes: 8 liter / 100 km.

 

2018.02.05., Szerző: Legin István, Lovasok.hu külső munkatárs
Fotók: Legin István

Miért lehet fontos, hogy Lovasok.hu Klubtag legyél!

Fotó: Haga Zsuzsi

2018.02.07. – Kincsem Park, Panoráma Étterem
http://klubkartya.lovasok.hu/lovas-peldakepek-testkozelben…/

A Rendezvény Silver és Gold Klub Kártya tulajdonosok számára ingyenes!
Classic Klub Kártya tulajdonosok 50%-os kedvezménnyel igényelhetnek jegyeket!

Sokan gondolhatják a mai “lovas” életben, hogy mindent tudnak a lovaikkal kapcsolatban? Úgy gondolom, nem. Remélhetőleg mindenki tisztában van vele, hogy a jó “pap” is holtig tanul. Mindenki, aki érdeklődő típus, a nap minden percében tanulhat valamit a világról, így a lovasvilágról is! A kérdés itt csak az, és ebben a cikkben arra térek ki, hogy kitől mit lehet tanulni, és hogy hol lehet érdemes?

Laminitis: A betegség megértésének kulcsa a patafal normális növekedési folyamatainak és a felfüggesztési funkciónak a megismerésében rejtőzhet

Szinte valamennyi hagyományos elveket valló laminitis-kutató úgy véli, hogy a patafal a láb teherviselő szerkezete, melyben a lemezek a patacsont felfüggesztéseként funkcionálnak. A mi elképzelésünk szerint azonban azáltal, hogy a patafalat teherviselő szerkezetként kezeljük, a konkrét esettől függetlenül laminitisesnek állítjuk be.

Fotó: bigstockphoto.com

A lópata szerkezeti felépítése három elkülönülő alaktani rétegre bontható (1):

1. A külső réteg (stratum externum) vékony és felületi, és viszonylag változatlan marad disztális ereszkedése során.

2. A stratum medium a legvastagabb részből, a felnőtt állat patafalának elsődleges tartószerkezetéből áll, és úgy vélik, hogy azt szinte kizárólag a párta mélyedésében meghúzódó epidermális alapsejtek hozzák létre.

3. A lemezes szerkezet alapjánál található egy kis betüremkedés a belső patafal irányába az elszarusodott elsődleges epidermális lemezek alapjai között elhelyezkedő dermális papillákból.

Ezzel az epidermális szaruval összefüggésben a szarutokból kialakuló csövecskéket figyelhetünk meg, amelyek a pata belső falába épülnek be. A szarutokhoz hozzájáruló és a másodlagos epidermális lemezes szerkezetet (SEL – secondary epidermal laminae) szegélyező epidermális alapsejtekről úgy vélik, hogy jelentős proliferációjuk teszi lehetővé az elszarusodott patafal számára, hogy a mozdulatlanabb jellegű, a SEL réteg alaphártyájához kapcsolódó keratinsejteken túl is elmozdulhasson.

Ez az epidermális támogatás állítólag elegendő növekedést biztosít a patafal számára, hogy az disztálisan is kiterjedhessen (2). Mindig is hiányzott azonban a bizonyíték a kiterjedt sejtproliferációra a belső pata mentén. A legkorábbi tanulmányok szerint a belső lemezes szerkezetek – a felnőtt ló elsődleges, illetve másodlagos epidermális lemezes szerkezetei – gyakorlatilag azonosak a belső patafal mentén. Az újabb kutatások azonban azt mutatják, hogy a kifejlett lópatában alaktani különbségek fedezhetők fel a lemezes kapcsolódási pont és a SEL méretének növekedése terén a disztális patafalszinteken. Ezek a megfigyelések arra engednek következtetni, hogy esetlegesen más tényezők, mint például környezeti erőhatások, is befolyással lehetnek a lemezes szerkezet alakjára és szerkezetére.

Laborunk korábbi munkái (3) megkérdőjelezték azt a vélekedést, miszerint a párta lenne a patafal növekedésének egyetlen forrása a lovaknál, különösképpen a fiatal csikóknál. Mivel a fejlődő patafal nem csak hosszirányban növekszik, de a kerülete is tágul, úgy véltük, hogy a patafal növekedésével kapcsolatos hagyományos nézetek nem képesek megfelelő magyarázatot biztosítani a fiatal csikók lábát jellemző megnövekedett körméretre.

Úgy gondoljuk továbbá, hogy a fiatal állatot az annak születése és kb. 4, 5 éves kora közötti időszakban jellemző alapvető élettani mechanizmusok nem csupán az egészséges növekedéséhez szolgálhatnak alapul, de hozzájárulhatnak a laminitisnél tapasztalható változásokhoz is. Vagyis a bőr vagy a test felhámja – és ebben az esetben a patafal – csupán néhány módon tud reagálni az őt érő behatásokra vagy betegségekre. Úgy gondoljuk, hogy a laminitis során megfigyelhető változások nem feltétlenül térnek el azoktól, amiket a fiatal, fejlődő állatok esetében tapasztalhatunk.

AZ EMBERI BŐR, A PATAFAL NÖVEKEDÉSE ÉS A CSÖVECSKÉK A LOVAKNÁL

Mikroszkóp alatt megfigyelhető, hogy a patafal a bőrhöz hasonló módon nő. Az emberek tenyerét és talpát bőr fedi; más állatoknál a lábtőpárnát is ez takarja. Mivel nagymértékű az elhasználódás, nagy felszíni területre van szükség az újabb bőr előállításához.
A hasat és a hátat fedő bőr például nagyon vékony. Amikor azonban a lábtőpárnát vagy a patákat vizsgáljuk, nagyobb felszíni területet észlelhetünk. A vastagabb bőr esetében epidermális barázdák figyelhetőek meg, amelyek gyorsan kopnak. Így még nagyobb felszíni területre van szükség annak érdekében, hogy, ezt a nagyon gyors növekedést ellensúlyozandó, több hámsejt jöjjön létre. Nagyobb felszín hiányában a sejtosztódásnak gyorsabbnak kell lennie a megfelelő pótlás érdekében. Az embereknél ezeket bőrbarázdának nevezzük. A lovak patájában pedig lemezeknek hívjuk őket.

A bőr alapsejtjei nőnek, osztódnak, a felszínre emelkednek, és ahogyan nőnek, érnek. A bőr tüskés rétegének (stratum spinosum) sejtjei a felszín felé haladnak, növekedésük során pedig elkezdik elveszíteni sejtmagjaikat. Mire a szaruréteg (stratum corneum) sejtjei a felszínre kerülnek, már elvesztették sejtmagjaikat, és ekkor tapasztalhatjuk az elhalt lemezek jelenlétét. Ugyanez a folyamat megy végbe a lovak patájában is. A pata talprészén megfigyelhető száraz, pikkelyes réteg a talp stratum corneum része, amelynek sejtjei már elvesztették sejtmagjaikat.

A vastagabb bőrű élőlények talpa és a lópata fala közötti különbség patában lévő csövecskék létrehozásának szükségessége.

2003-ban rámutattunk, hogy mennyire alkalmazkodóképes a csikók lába (4). Lábuk a földet érés előtt még sohasem érintkezett semmiféle külső környezeti felülettel; kizárólag a vemhes kanca méhében jelenlévő dolgokkal volt kapcsolata. Bizonyára meglepjük az olvasót azzal a kijelentéssel, miszerint ez a lemezes szerkezet, a patafal szerkezete nem csupán disztálisan nő; nem csupán a pártából ered.

Azt tapasztaltuk, hogy a pata növekedésének jelentős része a lemezes szerkezetből származik. Ezt tapasztaltuk a fiatal csikók lábától kezdődően, a felnőtt lovakon át egészen a 20 éves állatokig. Az idősebb állatok esetében a növekedés nagyon lassú, így megfigyelése nagyon alapos szöveti vizsgálatot igényel, ellentétben a fiatal csikóknál tapasztalható gyors folyamattal.

A csikók lábában gyorsan zajlanak az események. A patafal nem csak a pártából kiindulva növekszik, illetve kerületében, miközben egy 3 cm széles lábból 8 cm széles láb lesz, de belülről kifelé is nő. Ez a láb belső részéből kiinduló növekedés a fiatal csikó legelőn való megfigyelése és gondozása során nem válik láthatóvá számunkra; a gyorsan fejlődő csikóban azonban mindez rövid ideig figyelhető meg. A patafal csövecskéi az epidermális lemezekből alakulnak ki. Nem a pártából fejlődnek ki, a semmiből.

Amikor a ló már 4-5 évesnél idősebb, a gyors növekedési folyamatok elkezdenek lelassulni. A felnőtt állat patafalában már minden többé-kevésbé változatlan formában van jelen, ahogyan mi is lassan növünk, kivéve, ha túl sokat eszünk, és zsírt halmozunk magunkra. A növekedés stabil vagy nyugalmi állapotában minden megfigyelhető változás hosszú időn keresztül megy végbe. Mindannyian növünk, de ha egy felnőtt embert egy újszülött csecsemőhöz hasonlítunk, a csecsemő minden egyes nap változik. Ahogyan a csecsemők idősebbek lesznek, továbbra is változnak, de nem minden nap. A megfigyelő tudósnak nagyon nagy figyelmet kell fordítania a szövettani változásokra, hogy kimondhassa, növekedés zajlik.

Ha egy kicsit hátrébb lépünk és veszünk egy mély levegőt, rájöhetünk, hogy pontosan ez történik a laminitis során is. És ezért gondoljuk úgy, hogy a csikóként a lovak patájával történő változások megegyezhetnek a laminitis során a lovak patájával történő változásokkal: a patafal felhámja csak ilyen módon tud reagálni a stresszre, a behatásokra vagy bármire, ami laminitist vált ki. Úgy véljük, hogy a belső fal normális növekedése a laminitis során „megzavarodik“ egy vagy több tényező hatására, melyet jelenleg sokan vizsgálnak. Véleményünk szerint számos ezek közül a fiatal állatokban végbemenő változások közül jól jellemezheti a patafal alapvető alkalmazkodási mechanizmusait.

VÁLTOZÁSOK A KORAI FEJLŐDÉS SZAKASZÁBAN

A lemezek az élet első néhány hetében láthatólag hosszirányban kettéválnak, először a lábvég hegyénél, majd a fal kerülete mentén is, ahogyan a láb kölcsönhatásba lép a földfelszínnel és a körmérete nőni kezd. Ez a folyamat egy feltételezett mechanizmust mutathat be arra vonatkozóan, hogy a láb miként reagálhat a fal megnőtt terhelésére a magzat súlytalan terhelésétől a járó fiatal csikóig tartó átmenet során, illetve esetlegesen a felnőtt állat patáját illetően.
Amikor a kiscsikó megszületik, az elsődleges és másodlagos epidermális lemezek nagyon hasonlóan néznek ki a láb körül mindenhol. Homogének, mert még nem léptek kölcsönhatásba a környezettel. Röviddel a csikó születése után, ha az állat felkel és mozog, az első 2-3 héten belül megfigyelhetőek az elsődleges és másodlagos epidermális lemezeket érintő változások. Amennyiben a csikó betegség vagy sántaság miatt nem tud felkelni, ezek a változások nem lesznek ennyire szembetűnőek.

Az újszülött csikó rendelkezik valamennyi lemezes szerkezettel körben az egész lábvégben. Ahogyan a láb körmérete nő, ezen rövid időszakot követően kétszer annyi lemez lesz megfigyelhető. A lemezes szerkezet növekedése a kettéválás révén valósul meg, szemben a pártából kiinduló növekedéssel. Az epidermális lemezek kettéválása a tetőtől kiindulva az alap felé megy végbe. A párta között válnak ketté, és lefelé haladnak. (1. ábra)

1. ábra Pata elsődleges (PEL), illetve másodlagos (SEL) epidermális lemezekkel. A fiatal csikóknál a másodlagos epidermális lemezek a patafal mentén proximális-disztális irányban válnak ketté. (Bidwell és Bowker AJVR, 2006)

Amennyiben sérülés lépne fel a felszínen és minden növekedés a pártaszélből indulna ki, 4-6 hónapig tartana a javított felület lenövése – annyi ideig, amennyi a patafal pártából kiinduló disztális növekedéséhez lenne szükséges. Egy hiba pártából kiinduló növekedés általi kijavítása így sok ideig tartana. Valójában azonban a patafal korrekciói elég gyorsan mennek végbe.

Amikor a csikó megszületik, a láb, illetve a patafal alakja a pártától a talapzat felé néző, fordított kúpra hasonlít. A talapzatnál a láb területe nagyon kicsi, míg a pártánál nagyobb. A felnőtt állatok esetében a kúp már nem fordul fejjel lefelé; pont a fordítottja. Honnan származik az extra szarumennyiség? A szaru a belső lemezek sejtjeiből ered. Az elsődleges és másodlagos epidermális lemezek csupán olyan sejtek tárolói, melyek előrenyomulva a patafalba kerülnek. Olyanok, mintha sejtekkel teletöltött bevásárlótáskák lennének: a patafalhoz nyomulnak vagy kiürítik magukat ott, ahol szükség van rájuk. Ezek a bevásárlótáskákban található sejtek a pártában termelődtek és ott kerültek feltöltésre, majd elindulnak lefelé a patafalon. Amikor szükség van rájuk, akkor kijönnek és a pata felé mozognak, a második epidermális lemeztől a stratum medium felé.

Ráadásul, amikor ezek az epidermális lemezek kettéválnak, mindig kétszer olyan szélesek lesznek, mint a szomszédos lemezek. Mivel a sejtek képesek mozogni, úgy helyezkednek el, hogy feltöltsék a másodlagos epidermális lemezek közötti területet. Az emberekre vonatkozó szakirodalom szerint egy sérülés, például vágás, esetén a sejtek több, mint 1 cm-t mozdulnak el. Ez jelentős távolság egy sejt vonatkozásában.

Néhány évvel ezelőtt lehetőségünk nyílt 18 olyan versenyló vizsgálatára, akik halálos sérülés következtében pusztultak el az Egyesült Államokban (5). A középvonaltól kiindulva, 50-es csoportokban megszámoltuk a lemezeket a láb felszínén körben haladva. Rájöttünk, hogy a lábvég szélesebb részén az 50 lemez eléréséhez szükséges távolság rövidebb volt, mint a láb meredekebb oldalán. Vagyis a patafal hossza mentén, ahol a kiszélesedés van, több lemez található, mint a meredek részen. A legtöbb esetben (több, mint 90%-ban) a lábnak ez a része az oldalsó vagy a külső oldali felszínen helyezkedik el.

Szintén több lemezt sikerült megszámolnunk a kiszélesedő oldallal átlósan szemközti oldalon elhelyezkedő részen, a saroknál. Klinikailag az átlósan szemközti oldal az, ahol a probléma található, azaz ez az a rész, ahol befordult sarkak megfigyelhetőek. A lemezes állomány ott lesz több, ahol nyomásprobléma van. A meredek és kiszélesedő láb főleg a környezeti nyomás hatására kialakuló probléma, amelyet a körmöző vagy a patkolókovács idéz elő. A patafal túlterheltté válik a körmözési egyenlőtlenségek következtében.

A laminitis során előforduló változások jelentős része belsőleg, a patafal mentén megy végbe. Nem tudjuk, hogy pontosan mi is okozza a laminitist, de számos olyan tényező figyelhető meg, amelyek elindíthatják a betegség kialakulását. Azonban csak néhány olyan mechanizmus létezik, amelyekkel a patafal felhámja reagálni tud ezekre a kezdeti változásokra. Az epidermális sejtek az egészséges fejlődés során elmozdulhatnak, hogy tubuláris vagy intertubuláris szaruállományt alakítsanak ki, illetve elmozdulhatnak és elindulhatnak a belső patafal irányába is, hogy ott lamináris éket hozzanak létre a laminitis során.

ÖSSZEFOGLALÁS

2003-as tanulmányunk és folyamatos munkánk a belső patafal növekedésére koncentrál a fejletlen patában. A proximális-disztális irányban tapasztalható alaktani különbségek, amelyeket a magzati állapotú lovak és csikók lába között figyelhetünk meg, kérdéseket vetettek fel az egészséges patanövekedés fennálló elméleteivel szemben. Kutatásaink eredményei azt támasztják alá, hogy a fiatal, fejlődő csikók esetében a patafal néhány fontos szerkezeti eltéréssel rendelkezik a belső pata területén, és nem csupán a felnőtt pata lekicsinyített változata. Az eredmények rámutatnak, hogy a disztális belső patafal jelentős növekedése egy, a sejtszaporodástól eltérő mechanizmussal magyarázható. Ezek a korai fejlődés során zajló mechanizmusok olyan alapvető élettani válaszreakciókat mutatnak be, amelyek a laminitis során is előfordulnak, Az elgondolás további vizsgálatához még több kutatásra van szükség.

HIVATKOZÁSOK

(1) Pollitt C. Anatomy and physiology of the inner hoof wall., Clinical Techniques in Equine Practice, 3. kötet, 1. szám, 2004. márc.,3–21.oldal.

(2) Ibid.

(3) Bowker RM. The Growth and Adaptive Capabilities of the Hoof Wall and Sole: Functional Changes in Response to Stress. 49th Annual Convention of the American Association of Equine Practitioners, 2003. nov.

(4) Ibid.

(5) Bowker RM. Contrasting Structural Morphologies of “Good” and “Bad” Footed Horses, 49th Annual Convention of the American Association of Equine Practitioners, 2003. nov.

Ezt a kutatást az Amerikai Quarter Horse Tenyésztők Szövetségének, valamint az Egyesült Államok Lovas Szövetségének nagylelkű támogatása tette lehetővé.

2018.01.30, Írta: Robert M Bowker, VMD, PhD
Michigan Állami Egyetem, Patobiológiai és diagnosztikai vizsgálati tanszék, Állatorvostudományi Kar, East Lansing, Michigan, USA. – 2015. Nincs több laminitis! Konferencia

Fordította: Acsai Gabriella

Minden fénykép Robert Bowker tulajdona.

Találkozz velünk az AGROmashEXPO-n és nyerj

El tudnál költeni 1 millió forint lovascuccokra? Ha a válasz igen, akkor irány az Agromash! Keresd a Lovasok.hu csapatát január 24-27. között a Hungexpo II-es sátrában a 4-es standnál. Ha még nincs Klubkártyád, regisztrálj a helyszínen és nyerj 1.000.000 Ft értékű lovas vásárlási utalványt!

Élet mezítláb

Patkó nélkül sportoló, teljesítő, létező lovak a világ különböző pontjain.

 

2018.01.23., Megjelent a The Horse’s Hoof Magazine 2016. tavaszi számában (62. kiadás)

Fordította: Mráz Edina